Donald Trump

Att Ryssland har involverat sig i det Amerikanska valet genom att olika hackningar av datamaterial står tämligen klart. Detta hävdar både FBI och CIA. Att detta måste föranleda en reaktion från USA är också självklart. Ändå blir Obamas svar på dessa överträdelser till ett svar från en dålig förlorare.

Donald Trump är en tydlig Putinist, han har uttalat beundran för denna diktator och imperialist. Trumps pro-Putin gav de facto Trump segern i det amerikanska presidentvalet. Att Obama då protesterar mot Rysslands inblandning kan därmed ses som en åtgärd i besvikelsen tecken från Obama.

Nu har dock Obama hela den amerikanska senaten med på dessa åtgärder mot Ryssland vilket innebär att Trump sätts under stark press. Att Ryssland aktivt påverkar ett amerikanskt presidentval kan nämligen inte accepteras. Inte ens hos de som har vunnit på deras stöd kan man se det som acceptabelt att en utländsk regim påverkar USA och allra minst att Ryssland gör det.

Frågan är nu huruvida Trump kommer att fortsätta stödja Putin och acceptera och visa tacksamhet till att dennes regim gjorde honom till president över USA? Kommer Trump att bli Rysslands marionett?

Detta är ytterst allvarligt men riskerar att missas då Obamas reaktioner kan avfärdas som reaktioner från en dålig förlorare.