El-stängsel

Tiderna förändras och har alltid så gjort. Inget konstig i detta. Människor har alltid uttryckt bestörtning inför moderniteter och uttryckt ”att det var bättre förr”. Jag är ytterst tveksam till att det någonsin varit bättre förr än nu. Den enda tidsperiod som skulle kunna tänkas falla in som bättre skulle möjligtvis vara slutet av 1800-talet när globaliseringen fick sitt genomslag.

Globaliseringen är nämligen inget nytt fenomen. Tvärtom var globaliseringen som störst i slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet. Då rådde fri rörlighet mellan länder och framtiden såg ljus ut. Sedan kom dessvärre två världskrig som förmörkade utsikterna för en fri värld. Efterkrigstiden förmörkades av ett kallt krig men där de liberala krafterna såg ut att vinna framgång efter att Berlinmuren föll och Sovjetunionen kollapsade.

Den fria värden såg ut att ha segrat mot slutet av 1990-talet. Nu 20 år senare vet vi bättre. Demokratiseringen i den fria världen är på nedgång och alltför många ser inte betydelsen av att leva i ett demokratiskt samhälle. Ordet demokrati missbrukas av antidemokrater som hävdar sin rätt att strypa andra medborgares rättigheter. Yttrandefriheten är nämligen så ordnad att även antidemokrater har rätt att proklamera sina åsikter. Och så ska det självklart vara i en demokrati.

Nationalismen har vunnit mark under 2010-talet vilket är en skrämmande utveckling. Nationalism har historiskt aldrig fört något gott med sig. Nationalism är motsatsen till öppenhet och motsatsen till det som de demokratiska värdena står för. Nationalism innebär anarki. Det innebär krig mot allt och alla. Det innebär misstänkliggörande av den egna befolkningen, misstänkliggörande mot främlingar och innebär ett bevakningssamhälle. Nationalism är helt enkelt inte förenligt med demokrati.

I Sverige har vi idag ett riksdagsparti, Sverigedemokraterna, som är tydligt nationalistiska i sin agenda. Sverigedemokraterna försöker förvisso hävda att de är ett demokratiskt parti vilket endast är en skenmanöver för att lura väljare att tro på dem. Att ett parti enligt demokratiska regler blivit invald i Sveriges riksdag, betyder nämligen inte att de därför måste stå för är demokrati. Sverigedemokraterna är typexemplet på det motsatta då Sverigedemokraternas agenda går tvärtemot allt vad demokrati heter.

Sverigedemokraterna har dessvärre varit duktiga i sin opinionsbildning samtidigt som svensk media har misslyckats med sitt uppdrag i att vara en granskande kraft. Svensk media har gett Sverigedemokraterna ett oerhört stort medialt utrymme utan att egentligen granska Sverigedemokraternas budskap ingående. Tvärtom har Sverigedemokraterna, trots sina återkommande skandaler fått en betydligt mildare granskning än övriga partier. Frågan är hur svenska media tänker. Ett av Sverigedemokraternas tydligaste budskap är nämligen att de vill begränsa journalistiken och strypa dess oberoende.

Sverigedemokraterna är ett parti som försöker rida på människors nostalgi om forna dagar. Sverigedemokraterna är på så vis lik Socialdemokraterna då de båda drömmer om att återupprätta det forna svenska folkhemmet. I Sverigedemokraternas fall vill de förmodligen även återupprätta det svenska folkhemmets etniska ideal med rasinstitut och total segregering även i Sverige.

I tider när alternativ fakta är dagens sanning spelar fakta ingen roll. Vi ser det i USA där Donald Trump kan hävda den ena osanna uppgiften efter den andra utan att egentligen bli ifrågasatt, Trump kommer undan med att hävda att ”det är ju den information jag har” som försvar för sina osanningar.

Således är det egentligen lätt att säga att det var bättre förr, när man som Sverigedemokraterna utan problem kan ljuga om dagens verklighetsbild. När Sverige tillåts att svartmålas på det sätt som t.ex. Socialdemokraterna gjorde under valrörelsen 2014 och som Sverigedemokraterna ständigt gör är det lätt att misströsta.

Frågan är dock hur man kan säga sig vara Sverigevän när man ständigt talar illa om Sverige? Som Sverigevän borde man vara stolt över Sverige och inte göra sitt yttersta för att diskriminera Sverige så som Sverigedemokraterna gör. Sverigedemokraterna är nämligen ytterst sverigefientliga. Sverigedemokraterna är ett antidemokratiskt parti som utnyttjar demokratin för att driva igenom sin agenda. Sätter vi inte stopp nu så riskerar vi demokratins framtid!