EU-breakup

Europasamarbetet står inför många utmaningar från helt skilda fronter. Inte minst har återkommande ekonomiska kriser satt spår hos människors tilltro till EU-samarbetet. De senaste årens flyktingströmmar har dessutom gett grogrund för populistiska krafter som inte tror på EU:s fria rörlighet. Frågan om EU kan hålla samman är nu mer aktuell än någonsin efter att det brittiska folket röstade för en Brexit där Storbritannien avser att lämna den Europeiska unionen, EU. Risken är stor att Storbritanniens utträde kommer att spridas till att fler länder försöker hoppa av EU-samarbetet. Osäkerheten är även stor hur USA:s politik kommer att te sig med Donald Trump som USA:s president. Signalerna som Trump hittills givit är att han inte ser samma behov för USA att vara involverad i Europa som tidigare amerikanska presidenter har gjort. Kommer Trump t.ex. se till att USA tar bort sitt militära skydd för Europas NATO-länder? I öst går Ryssland tillbaka till en allt mer hotfull totalitär regim under Vladimir Putins styre. Framför allt är oron stor hos de baltiska EU-länderna och i Polen gällande Rysslands aggressiva tonläge. Putin har även en tydlig agenda för att försöka splittra Europa vilket bl.a. visar sig i Rysslands kopplingar till populistiska partier som driver frågan om utträde ur EU.

EU:s roll har under dess existens, allt sedan embryot till dagens EU bildades 1950, varit att stå för fred och stabilitet i Europa. Hur blir det med stabiliteten om EU splittras och upplöses? Kommer Europa att gå tillbaka till tiden före andra världskrigets säkerhetspolitiska läge med frekventa krig? Ett splittrat Europa kommer att innebära ett nytt säkerhetsläge där ingen stat kan vara säker på att inte bli attackerat av sina grannar eller andra stormakter.

Ni kan läsa hela min rapport ”Kommer EU-samarbetet att rämna?” här >>