Diktatur vs Demokrati

Jag har brukar se varje årsskifte med tillförsikt och uttala en optimistisk besvärjelse om att det nya året ska bli ett betydligt bättre år än det föregående. Detta kan givetvis tolkas lite olika, men 2016 var på många sätt inte ett bra år. Det var ett våldsamt år, ett år där terrorhotet kom oss allt närmre. Det var ett år där Vladimir Putins totalitära imperialism tar sig friheter som borde skrämma alla som har den minsta tilltro till demokratins värden. Dessvärre går det dock inte att komma från att 2016 var ett år där demokratin sattes under press och tvingades på reträtt.

I Freedom House årliga undersökningar hur fria världens länder är, har vi sett en negativ trend allt sedan 2005, så också i 2016 års undersökning. 2016 har inneburit att världen har blivit något mindre fritt, med sämre demokratin för jordens människor.

Undersökningar visar att i länder som sedan mycket länge ansetts vara stabila demokratier tappar demokratin i opinionsstöd. Dvs. allt färre tycker det är viktigt att deras fosterland kommer fortsätta vara en demokrati. Likaså är det anmärkningsvärt att människor i en allt större utsträckning känner öppenhet inför ickedemokratiska regimer. För mig är detta uppgifter som jag har svårt att ta till mig. Hur kan människor strunta i demokratiska värden och t.o.m. tänka sig byta demokratisk frihet mot ofrihet? För mig är detta obegripligt.

Across numerous countries, including Australia, Britain, the Netherlands, New Zealand, Sweden and the United States, the percentage of people who say it is “essential” to live in a democracy has plummeted, and it is especially low among younger generations.

Det tydligaste exemplet på hur lite demokratin värderas idag är hur allt fler lyfter Vladimir Putin som en världsledare som beundras för sin politiska gärning. Putin har sett till att Ryssland har återgått till en totalitär regim där deras befolkning numera saknar grundläggande fri- och rättigheter. Putin leder Ryssland med en järnhand och rustar sitt land militärt och drar sig inte för att angripa andra nationer såsom t.ex. annekteringen av Krimhalvön från Ukraina.

Genom Putins tydliga maktambitioner och Rysslands militära upprustning har det kalla kriget återuppstått. Hur USA:s utrikespolitik kommer att utvecklas med Trump som president vet vi ännu inte. Trump har dock regelbundet hyllat Putin för dennes ledarstil. Risken verkar således att med Trump som USA:s president har Putin fått en trolig allierad på högsta posten i Vita huset, Putins makt kan därmed pågå med okontrollerad styrka i många år framöver.

Putin bedriver en tydlig imperialistisk agenda. Om Putin i detta har stöd hos USA:s president, vad är då chansen att Europa kan förvänta sig skydd av USA om Putin får för sig att annektera fler länder såsom Ryssland gjorde i Ukraina 2014 med Krimhalvön? Det kan således gå snabbt för demokratin att falla i Europa.

Vi här i Sverige har tagit demokratin som så självklar att vi nu inte ens verkar bry oss när den är på tillbakagång. Det måste bli en ändring på detta! Låt 2017 bli året då vi vänder tillbaka detta och att vi gör 2017 till demokratins år!