Centerpartiets stämma i Karlstad 2013

Från när Centerpartiet senaste höll sin partistämman i Karlstad år 2013

Då var det åter dags för Centerpartiet att hålla partistämma. Denna gång är det återigen Karlstad som står som värd för stämman. Stämman som drar igång nu på torsdag den 26 september i Karlstad blir den femte stämman för min del där jag är med på som ombud (tredje som ordinarie ombud) och den andra där jag också sitter med i kommittéarbetet för att behandla de yrkande som kommit in efter att partistyrelsen har lämnats sina förslag till stämmobeslut och där kommittéombuden kan påverka vad som kommer att gå upp som huvudförslag för beslut i plenum. (Varje distrikt har ett ombud per kommitté, sammanlagt är det 10 kommittéer som var och en behandlar olika politikerområden)

Inom Centerpartiet håller vi riksstämma vart annat år. År 2013 hölls dock även en extrastämma, en framtidstämma för att besluta om ett nytt idéprogram för Centerpartiet.

Centerpartiets stämmor brukar präglas av intensivt arbete och långa dagar i plenum men framför allt av en genuin härlig gemenskap och glädje. Så lär det också bli under årets stämma när stämmoombud från hela landet och en mängd andra partimedlemmar samlas för dessa högtidsdagar. Som vanligt är det många viktiga punkter som ska behandlas, debatteras och beslutas om. Inte minst har Centerpartiets medlemmar runt om i landet som vanligt varit flitiga i att lämna in motioner för att påverka partiets framtida politiska inriktning. Alla dessa motioner kommer nu att bli behandlade i plenum under dessa stämmodagar. Själv bidrar jag bl.a. med en motion som jag brinner lite speciellt extra för: motion om att Ge alla barn lika rätt till skolskjuts inom grundskolan.

I år är det dessutom fem program som stämman ska fastställa med uppdaterad och ny politik som därefter kommer att ligga som grund för hur Centerpartiet framöver kommer att arbeta inom just dessa politikområden. Dessa fem program är följande.

  1. Stämmoprogram för ekonomi och arbetsmarknad
  2. Ansvar och resultat för klimat och miljö
  3. En trygg och tillgänglig vård med patienten i fokus
  4. Frihetsreformer för Sveriges landsbygder
  5. En skola att lita på

Således är det upplagt för intensiva, men glädjefyllda dagar i Karlstad. Dagar som kräver stort engagemang från alla ombud, inte minst gällande förberedelser i att vara väl pålästa i det gedigna materialet med stämmohandlingar som ska behandlas under dessa dagar med partistämma. Det gäller nämligen att som ombud tillfullo vara delaktig, dels för att till fullo kunna representera de partimedlemmar som vi som ombuden representerar men även för att vi på bästa sätt ska kunna vara delaktiga i att sätta vår egen personliga prägel i just de frågor som vi brinner lite extra mycket för.

Så varje ledig stund från alla övriga åtagande fram till onsdag den 25 september när stämman så att säga tjuvstartar med kommittéarbetet kommer för min del att nu fyllas med inläsningsarbete på stämmohandlingarna. Ett förvisso något långrandigt arbete, men ett angenämt arbete och samtidigt oerhört intressant (även om det vackra höstvädret just nu pockar på sin uppmärksamhet).

Jag ser mycket fram mot dessa dagar i Karlstad och att tillsammans med alla övriga centervänner sätta upp en tydlig och klar inriktning på hur vi fortsatt ska ta både Centerpartiet och Sverige framåt!