Ulf Kristersson

 
En stående talepunkt från Moderaterna och Kristdemokraterna i deras kritik mot januariavtalet och dagens regering är att regeringsunderlaget inte bygger på någon gemensam vision och värdegrund. Det må vara en befogad kritik till viss del, även att det faktiskt är fler betydande politikområden som faktiskt förenar partierna bakom januariavtalet än vad som splittrar dem. Dessa partier har framförallt en gemensam vilja att utveckla Sverige till ett bättre land för alla. Därför utgör också partierna bakom januariavtalet idag det enda trovärdiga regeringsalternativet. Eller kanske inte… I alla fall inte om man mer närmare funderar vad det egentligen är som Moderaterna och Kristdemokraterna säger när de hävdar att en förutsättning för ett ”legitimt” regeringsunderlag är en gemensam vision och värdegrund.

Då Moderaterna och Kristdemokraterna uppenbarligen anser att gemensam vision och värdegrund är något absolut grundläggande för ett regeringsunderlag, blir det därigenom också underförstått att dessa båda partier menar att deras alternativ till regeringsalternativ utgörs av partier med just en gemensam vision och värdegrund.

Att Moderaterna och Kristdemokraterna numera uppenbarligen själva menar att de har gemensam värdegrund med Sverigedemokraterna är tämligen uppseendeväckande. Det är ju nämligen endast med Sverigedemokraternas stöd som Moderaterna och Kristdemokraterna överhuvudtaget idag kan utgöra ett ev. regeringsalternativ.

Därmed går det inte längre att blunda för att detta högerkonservativa block i högsta grad existerar. Det är ett nytt politisk block som uppenbarligen bygger på en gemensam värdegrund.

På något annat sätt går det inte att se Moderaterna och Kristdemokraternas utspel och kritik mot januariavtalet. Moderaterna och Kristdemokraterna har således helt accepterat och följer numera Sverigedemokraternas politik. Det är uppenbarligen denna högerextrema politik och detta högerextrema konservativa block som domineras av Sverigedemokraterna som Ulf Kristersson tror sig kunna vinna stöd för genom att kräva extra val.