post

 
Det svenska debattklimatet är alltifrån sunt. Tonläget på de sociala medierna är mer polariserat än någonsin, personangreppen flödar och osanningar upprepas med en frenesi som aldrig förr. Dubbelmoralen hos debattörer är otvetydig, man angriper motståndare för påstående samtidigt som det egna angreppsuttrycket många gånger är mångfalt värre. Dessa aggressiva debattörer finner dessutom kraft och påhejas stort av de många anonyma nättrollen som har tillåtits få obegränsat utrymme och som har kommit att utgöra en epidemi som river stora sår i vår humana tillvaro.

Inte minst har det uppstått ett narrativ som går ut på att kritisera media och då i synnerhet public service. I detta sker angrepp mot journalister, angrepp som ofta är både grova och brutala vilket gör att varje sund människa borde känna stor sorgsenhet inför detta moraliska förfall som idag sker inför öppen ridå. Det handlar om kritik och angrepp som oftast är helt onyanserad och som påfallande ofta gränsar till kritik mot själva grunden för vår demokrati. Inte minst tänjer allt som ofta dessa nättroll och aggressiva debattörer på demokratins yttrandefrihet på ett sätt som faktiskt begränsar människors möjlighet att nå vad Robert Dahl benämnde som upplyst förståelse. D.v.s. att alla medborgare ska ges möjlighet att sätta sig in i de frågor som är på den politiska dagordningen. För hur kan det ens vara möjligt att sätta sig in i aktuella frågor när informationen som ges domineras av osanningar och överdrifter? Idag är det förmodligen svårare än någonsin att veta vad som är sant eller inte då det i stort sett endast är de högljuddas agenda som får genomslag. I detta har sanning och fakta blivit underordnat åsikter. För att få genomslag för sina åsikter så räds nämligen inte dessa nättroll och de aggressiva debattörerna att med stor envetenhet upprepa lögner så att de blir till sanningar för allt fler.

Dagens samhälle har således utvecklats till ett postsanning-samhälle. I ett samhälle där osanningar flödar från samhällets influenser och populistiska politiska företrädare med dess digitala hyllningskörer, innebär att osanningarna idag ofta vinner över fakta. Fakta, oavsett hur källsäkert den presenteras, bemöts allt som ofta som att den handlar om en agenda från dem som inte håller med om den populistiska världsåskådningen. Sanningen blir i detta uppmålad som en ond propaganda vilket förstärks genom de sociala mediernas konstruktion som innebär att människors informationsinhämtning består av en bubbla där endast de åsikter som bekräftar den egna världsbilden släpps igenom. Detta är en osund utveckling. En utveckling som enbart skapar motsättningar och som faktiskt begränsar de demokratiska rättigheterna i ett samhälle.

Tonläget med hot och anklagelser som idag följer de som vågar yttra åsikter som inte stämmer med den som dessa nättroll och aggressiva debattörer anför är söndrande för samhället i stort. Vi behöver återta samhället. Vi behöver återta sanningen som ledstjärna. Framförallt måste vi sansa vårt språk gentemot de som inte håller med i våra åsikter. Demokrati handlar om att lyssna till andra och respektera varandra. Det är dessvärre en respekt som idag saknas på de sociala medierna och alltmer i samhället i stort.