Aggression

 
All retorik från Sverigedemokraterna i Tingsryd har hittills ägnats åt att klaga på förhållandena i Ryds samhälle. Denna svartmålning av Ryd har helt upptagit Sverigedemokraterna i Tingsryds agenda. Allt är fel i Ryd enligt Sverigedemokraterna, och det är framförallt invandrarnas fel men det är även kommunens fel och det är Tingsryds kommuns kommunpolis fel enligt Sverigedemokraterna. Underförstått förstår man ju givetvis att Sverigedemokraternas lösning på det de alltid klagar på är att kasta ut alla utrikes födda från Ryd och från kommunen. Men inte ens detta förmår Sverigedemokraterna i Tingsryd att på allvar uttala, nej Sverigedemokraterna i Tingsryd ägnar sig enbart om att klaga på hur invandrarna ”terroriserar” Ryd. Frågan blir ju naturlig, är inte Tingsryds kommun större än Ryds samhälle i Sverigedemokraternas värld?

Sverigedemokraterna har varit representerade i kommunfullmäktige i Tingsryd sedan 2006. Dock är det först efter valet 2018 som Sverigedemokrater från Ryds samhälle har fått makt inom kommunen. Detta har märkts genom att otryggheten i Ryd har ökat (vilket trygghetsmätningar visar). Det har dock inte märkts genom att Sverigedemokraterna kommer med några politiska förslag till att utveckla Tingsryds kommun (eller Ryd). Nej, Sverigedemokraterna i Tingsryd ägnar sig idag endast åt svartmålning och klagande (på framförallt förhållande i Ryds samhälle), de är på intet sätt konstruktiva för att se framåt.

När Tingsryds kommun skulle fatta beslut om budgeten för kommande år 2020 så lyste förslag från Sverigedemokraterna med total frånvaro. Detta är riktigt anmärkningsvärt. Sverigedemokraterna är idag kommunens tredje största parti, de är representerade i alla de kommunala nämnderna, deras förstanamn, Ann-Louise Wiking, har arvodering för sin position som ledamot i kommunstyrelsen. Trots denna arvodering kan inte Ann-Louise Wiking prestera ett endaste förslag till politisk inriktning. Det är ett högst förnedrande och nonchalant beteende gentemot hennes väljare.

Sverigedemokraterna har genom sina positioner i alla nämnder ett ansvar och i synnerhet har deras förstanamn ett ansvar. Dessvärre är detta ett ansvar som lyser med total frånvaro och som ger en total likgiltighet för de som faktiskt röstat på Sverigedemokraterna. Att inte ens bry sig om att lägga ett endaste budgetyrkande är total nonchalans och visar med tydlighet att Sverigedemokraterna enbart är ute för att klaga och skapa grogrund för ökat missnöje. Hade jag varit en sverigedemokratisk väljare hade jag protesterat ljudligt mot denna nonchalans mot att ens röst inte hörs i samhället.

Idag har Sverigedemokraternas förstanamn minst lika mycket inflytande i kommunen som t.ex. jag har. Kanske t.o.m. mer med tanke på att jag enbart är ersättare i kommunstyrelsen idag och hon är ordinarie ledamot. Detta är ett ansvar som hon dock inte lever upp till. Att inte leverera det minsta förslag till inriktning i budgeten för 2020 är uppseendeväckande. Att hon dessutom i kommunstyrelsen röstar för majoritetens förslag på en skattehöjning på 93 öre, för att sedan bli totalt dissad av sin partigrupp i kommunfullmäktige, en partigrupp som dessutom försöker göra en poäng av att SD överhuvudtaget är emot en skattehöjning ger frågan hur det står till med deras förstanamns ställning inom SD:s partigrupp? Hittills är faktumet att Ann-Louise Wiking endast har varit aktiv i att klaga på Ryds samhälle och i att påtala problem i sin yrkesroll som skolskjutschaufför. Inga som helst konkreta förslag till förändring har yttrats i några av de nämnder som hon besitter inflytande i.

Med tanke på att Sverigedemokraterna i Tingsryd genom sitt förstanamn dessutom ger ett fullständigt stöd till en av de värsta extremister som vi har här i Sverige, Kent Ekeroth, så är jag ytterst frågande om hon verkligen kommer att få fortsatt stöd som ledare för Sverigedemokraterna i Tingsryd. Skulle hon ändock behålla sitt stöd internt så visar de lokala Sverigedemokraterna på total bristande ryggrad. Ann-Louise Wikings vilja innebär att vi obönhörligen kommer att se en utflyttning från Ryd och från Tingsryds kommun. Med tanke på att vi nu dessutom inte längre har något inflöde av nyanlända individer till kommunen så kommer ett samhälle som Ryd att snabbt dö ut. Ryd och inte heller Tingsryds kommun som helhet kommer med Sverigedemokraternas politik överhuvudtaget att ha någon framtid om Sverigedemokraterna får bestämma.

För min personliga del är detta högst sorgligt men ändå ingen katastrof. Jag har möjlighet att flytta till någon storstad. Det kanske inte är just det jag vill men kommer den Sverigedemokratiska politiken att tvinga mig till detta är det för min del görbart. Alla är dock inte så lyckligt lottade som jag. Många har bundit upp sig i investeringar i bostäder som blir omöjliga att sälja om Sverigedemokraterna ges bestämmanderätt. För det är otvetydigt så att Sverigedemokraternas politik kommer att innebära ett dråpslag för oss som bor i kommuner som Tingsryd.

Just detta är några av anledningarna till varför jag engagerar mig så starkt, trots alla hot mig som person och alla förolämpningar som jag ständigt möter för att jag försöker stå upp mot Sverigedemokraternas agenda, så vill jag verka för att det fortsatt ska gå att bo och verka i våra landsortskommuner och i ett samhälle som mitt älskade Ryd!