Frågan gällande grundskoleelevers rätt till skolskjuts känns som ett evigt dilemma i Tingsryds kommun. Från skolförvaltningens sida har man från första början när denna fråga först aktualiserades, när Idekulla skola startade sin friskola 7-9 i Ryd, motarbetat Idekulla skolas elevers rätt till skolskjuts.

Idag har dock förvaltningsrätten gett Tingsryds kommun rätt i sak gällande de överklagande som föräldrar har ställt mot kommunens ovilja att ge alla skolbarn samma rättigheter.

Jag har i och för sig ännu inte tagit del av förvaltningsrättens domskäl utan enbart fått till mig detta från artikeln i Smålandsposten. Men det är definitivt ett högst anmärkningsvärt ställningstagande som förvaltningsrätten nu gör. Förvaltningsrätten menar att de överklagande föräldrarna inte kan styrka att skolskjuts till Idekulla skola skulle kunna genomföras utan någon ekonomisk och organisatorisk svårighet för kommunen.

Förvaltningsrätten har uppenbarligen inte till fullo tolkat lagen rätt i detta. Sakfrågan handlar nämligen om det blir en ekonomisk soch organisatorisk svårighet i förhållande till att skjutsa skoleleven till den av kommunen anvisade skolan. Hur det skulle kunna innebära en ekonomisk och organisatorisk svårighet att skjutsa en elev kanske halva sträckan gentemot vad det hade inneburit om denne elev valt den av kommunen hänvisade Dackeskola är ett mysterium.

Jag tycker det är högst skamligt och jag skäms som kommunpolitiker att Tingsryds kommun sparar pengar på grundskoleelever bara för att de har valt en friskola.

Kommer jag att få möjlighet till betydande inflytande efter nästa val inom kommunpolitiken lovar jag att se till att denna orättvisa upphör. Får jag inflytande ska jag se till att alla skolelever inom grundskolan i Tingsryds kommun ges rätt till skolskjuts, även om de väljer en friskola inom kommunens gränser.

Media: Smp