Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner

Vem är jag?

Jag heter Mikael Andersson och är 56 år, boende i Ryd, Tingsryds kommun.

Jag är fritidspolitiker och statsvetare som utöver förtroendeuppdragen jobbar som behandlingspedagog på SiS ungdomshem Ryds brunn. Jag brinner för mina politiska uppdrag och vill vara en del i att stärka Centerpartiets positioner för ett bättre Sverige, för ett bättre Kronoberg. Att jag är centerpartist beror främst på att Centerpartiet står för en levande landsbygd och att centern värnar alla människors lika värde och rättigheter.

Mitt politiska engagemang kommer av en önskan att påverka utvecklingen av kommunen som helhet. Jag anser att politiken ska underlätta för medborgarna.

Mitt mål är att Tingsryds kommun ska vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktivt och trivsam att bo i.

I Tingsryds kommun är jag ordförande i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i bildningsnämnden, vice ordförande i individnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ersättare i förbundsfullmäktige i Kommunalförbundet Sydarkivera och ersättare i förbundsdirektion i Räddningstjänsten i Östra Kronoberg.

I Region Kronoberg är jag ersättare för trafiknämnden.

Inom Centerpartiets organisation är jag ordförande för Almundsryd/Urshults centerpartiavdelning och ledamot i Tingsrydscenterns kretsstyrelse. Jag är även ansvarig för hemsidan  för Centerpartiet i Tingsryd och hemsidan för Centerpartiet i Kronoberg.

Vill ni komma i kontakt med mig är ni hjärtligt välkomna att skriva till mig på mikael.andersson@centerpartiet.se

Tingsryds kommun är belägen mellan Karlshamn och Växjö, cirka 5 mil söder om Växjö. 12 350 (2021-03-31)
Kommunen har 12 350 invånare (2021-03-31), varav cirka 3 000 bor i centralorten Tingsryd. Inom en radie av cirka 20 kilometer finns sex samhällen, Ryd, Urshult, Konga, Rävemåla, Linneryd och Väckelsång. Landskapet präglas av en rik naturvariation med ekhagar, ängsmarker, stora sjöar och vida skogsmarker.

www.tingsryd.se