Mikael Andersson

Vem är jag?

Jag heter Mikael Andersson och är 53 år, boende i Ryd, Tingsryds kommun.

Fritidspolitiker och statsvetare som utöver förtroendeuppdragen jobbar som behandlingsassistent på SIS ungdomshem Ryds brunn. För nuvarande är jag dock tjänstledig för studier inom masterprogrammet för statsvetenskap på Linnéuniversitetet.

Att jag är centerpartist beror främst på att Centerpartiet står för en levande landsbygd och att centern värnar alla människors lika värde och rättigheter.

Mitt politiska engagemang kommer av en önskan att påverka utvecklingen av kommunen som helhet. Jag anser att politiken ska underlätta för medborgarna.

Mitt mål är att Tingsryds kommun ska vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktivt och trivsam att bo i.

I Tingsryds kommun är jag 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande i arbete- och lärande, vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet, ledamot kommunfullmäktige, vice ordförande kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ersättare i förbundsfullmäktige i Kommunalförbundet Sydarkivera.

Inom Centerpartiets organisation är jag ordförande för Almundsryd/Urshults centeravdelning och ledamot i Tingsrydscenterns kretsstyrelse. Jag är även ansvarig för hemsidorna för Centerpartiet i Tingsryd, Centerpartiet i Region Kronoberg.

Vill ni komma i kontakt med mig är ni hjärtligt välkomna att skriva till mig på [email protected]

Tingsryds kommun är belägen mellan Karlshamn och Växjö, cirka 5 mil söder om Växjö.
Kommunen har 12 141 invånare (2012), varav cirka 3 000 bor i centralorten Tingsryd. Inom en radie av cirka 20 kilometer finns sex samhällen, Ryd, Urshult, Konga, Rävemåla, Linneryd och Väckelsång. Landskapet präglas av en rik naturvariation med ekhagar, ängsmarker, stora sjöar och vida skogsmarker.

www.tingsryd.se