Hela Sverige ska leva!

Vi blir ständigt matade med uppgifter om att landsbygden avfolkas, att företag och arbetstillfällen flyttas till städerna. Detta är egentligen en alarmerande utveckling då dessa farhågor riskerar att bli självuppfyllande. Framför allt är det alarmerande att finns så många politiker och beslutsfattare som drivs av centraliseringstankar och tankar om stordriftsfördelar. Detta är en utveckling som måste bromsas. Vi måste på allvar sätta till resurser för att skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet.

Vi vet att det inte går att bygga ett hållbart samhälle utan landsbygden. För oss centerpartister är detta givet men för andra är det inte lika självklart. Därför är det dags att börja berätta för dem som ännu inte har förstått den enorma potential som vi har i landsbygden. Vi måste vara tydliga med – att Stockholm stannar utan landsbygden!

Stad och land är beroende av varandra. Stockholm och storstäderna behöver en levande landsbygd som kan svara för energiförsörjning och produktion av råvaror och livsmedel. Men en levande landsbygd behöver också resurser. Resurser i form av en väl utbyggd offentlig- och privat service. En levande landsbygd bygger på att människor kan bo och leva på just landsbygden. Utan invånare blir det inte mycket kvar av den levande landsbygden.

Människor på landsbygden måste liksom de i Stockholm ha tillgång till grundläggande samhällsservice. Både storstadsmänniskan och landsbygdsbon betalar i stort sett likvärdig skattesats. Men den ena får betydligt mer tillbaka i form av resurser och tillgänglighet än vad den andre får. Detta är inte helt rätt och rimligt. Landsbygden måste prioriteras mer och även landsbygdsmedborgarna måste få valuta för de skattepengar som matas in från landsbygden till centralistiska beslutsfattares lekstuga.

Utvecklingen för landsbygden är dock inte så nattsvart som man kan tro när man lyssnar till dem som för fram alla dessa alarmerade uppgifter om avfolkning av landsbygden. Tex så visar OECD på att inom EU har landsbygdsregionerna haft bättre arbetsproduktivitet än storstadsregioner under 2000-talet. Detta betyder att investeringar i landsbygden är lönsamma. Därför måste vi också börja se satsningar i landsbygdsutveckling som investeringar och inte som stödinsatser.

Vad Sverige och landsbygden framför allt behöver är nya jobb och för att det ska bli nya jobb behövs det företag och företagare. Därför gäller det att vi får till ett betydligt mer företagsvänligt klimat i Sverige. Vi måste synliggör den potential och de möjligheter som finns runt om i Sverige. För runt om i vårt avlånga land kryllar det av eldsjälar, av entreprenörer, av driftiga människor, av vacker natur, av upplevelser, av god mat och av idéer. Om det är några som ser detta så är det vi Centerpartister!

Det är just detta som vi måste berätta – att det gäller att se hela landet!

Nu gäller det att vi lägger samhällspusslet rätt så vi får ett land där alla landsdelar ges möjlighet att leva. Visionen att hela Sverige ska leva måste vara högsta prioritet!