Den 25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet. Det är då vi ges möjlighet att påverka hur Europaparlamentet ska se ut och välja de som ska företräda Sverige i de beslut som kommer att tas under kommande femårsmandat.

Besluten i Europaparlamentet påverkar oss långt mer än vi många gånger är medvetna om. För många är EU en koloss som beslutar långt över våra huvuden i frågor som känns avlägsna i vår vardag. Men ett förståndigt Europaparlament är mer viktigt än vi anar. Därför är det också viktigt att vi lokalt engagerar oss i Europapolitiken.

Jag ställer upp som kandidat till Europaparlamentet av den anledning att jag vill se ett vassare EU, ett EU som enbart beslutar om sådant som påverkar mer än ett enskilt lands förutsättningar. Det är tex inte rimligt att EU ska ha lagstiftning som bestämmer vilken smak Sverige ska få ha på sitt snus samtidigt som Sverige inte får exportera snus till övriga EU-länder. Nu lyckades förvisso våra Europaparlamantariker att stoppa just detta exempel från att bli verklighet. Exemplet tydliggör dock att vår absoluta målsättning alltid måste vara att allt beslutsfattande ska genomföras så nära dem besluten berör som möjligt.

Det finns mycket som är snedvridet i dagens EU-lagstiftning. Det tydligaste exemplet är de snedvridna förutsättningarna som gäller inom EUs jordbrukspolitik, där vissa länder tillåts ge stora stöd till den inhemska produktionen medan andra kämpar med att uppfylla EUs konkurrenslagstiftning. Här måste EU-lagstifningen bli mer inriktad på miljökrav och mer tillåtande till att enskilda länder prioriterar närproducerade produkter med minst miljöpåverkan. Detta skulle tex innebära att svenska upphandlare med lätthet skulle kunna välja att köpa svenskproducerade livsmedel.

EU är i grunden ett fredsprojekt som ska skapa trygghet och samarbete i Europa. Detta i kombination med ansvarstagande för miljöutvecklingen inom hela Europa måste vara EUs primära uppgift. Det är också dessa frågor som ger EU sitt existensberättigande, att verka för enighet i frågor som är transnationella inom Europa. Därför vill jag se ett ökat fokus i Europaparlamentet på miljöfrågor och på frågor som rör de mänskliga rättigheterna.

EUs fria rörlighet för dess medborgare är för mig en självklar rättighet. Dock finns det baksidor även av detta i form av ökad internationell brottslighet och utnyttjande av människor. Här behövs ökat samarbete inom EU-länderna och att krav ställs på alla medlemsländer att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Migrationspolitiken måste tex vara mer likartad inom EU och där alla EU-länder tar sitt ansvar för en gemensam flykting- och asylpolitik.

Jag är i grunden positiv till Sveriges medlemskap i EU. Dock måste Sverige bli betydligt mer aktiv och ställa betydligt högre krav på medlemsnyttan av den höga EU-avgiften vi månatligen pumpar in i EU. Då Sverige är nettogivare till övriga EU-länder måste vi även ställa krav på att övriga EU-länder lever upp till samma krav som ställs på Sverige. EU måste bli bli vassare och smalare!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,