illiberalism

Min politiska hemvist är liberalismen. Jag tror på människans möjligheter och vill att människorna ska själva kunna bestämma över sin framtid och skapa vägar att förverkliga sina drömmar. Vi ska ha ett frihetligt samhälle där allas möjligheter ska tas på allvar och där allas rättigheter ska beaktas som lika. Som liberal ser jag det som nödvändigt att samhället även stöttar de som har det svårt i samhället. Detta handlar om socialliberalism, att se alla människors behov och ge en grundläggande trygghet till alla oavsett vilka de är.

Som liberal har jag också varit en ivrig förespråkare av Alliansen. Alliansen bildades nämligen som ett tydligt liberalt projekt för att på allvar ta strid mot socialismen som fram till dess (med få undantag) dominerat den svenska självbilden. Med Alliansens seger 2006 och med Fredrick Reinfeldts ledarskap så tog den svenska liberalismen Sverige framåt. Valförlusten 2014 innebär dessvärre en stor förlust för Sverige och en ännu större förlust för den svenska liberalismen. Allra helst med tanke på hur två av Alliansens partier har utvecklats därefter.

När Ebba Busch Thor blev partiledare så tog hon snabbt till en retorik som la sig närma Sverigedemokraternas. I sitt första Almedalstal ville hon t.ex. skapa integreringsläger för asylsökande. Denna utförsväg har fortsatt för Kristdemokraterna sedan dess.

Moderaterna blev svårt sargade av Fredrick Reinfeldts hastiga avhopp efter valförlusten vilket också kan ha bidragit till att Moderaterna drev igenom decemberöverenskommelsen 2014, när i alla fall Centerpartiet var inställd på att gå till extraval. Centerpartiet gick dock med på Moderaternas decemberöverenskommelse (förmodligen Centerpartiets största misstag under förra mandatperioden). Men Moderaterna orkade inte stå upp för detta ställningstagande utan på sant moderat manér bytte man fot. Under större delen av andra hälften av förra mandatperioden fick sedan Centerpartiet utstå hån och spe för sin rakryggade hållning från en stor del av den moderata partikretsen.

Valrörelsen inför valet 2014 bestod av en svartmålningskampanj mot Centerpartiet från Socialdemokraterna, där de hoppades på att genom förtal få väljarna att rösta bort Centerpartiet från Riksdagen. I valrörelsen 2018 var det dock andra förutsättningar, Annie Lööf hade fått möjlighet att visa sina förmågor och vunnit starkt stöd för detta, vilket uppenbarligen upplevdes som ett hot inom Moderaterna. Valrörelsen 2018 kom nämligen att präglas av en svartmålningskampanj mot Centerpartiet från moderat håll.

Centerpartiet och Annie Lööf har dock under hela denna tid varit oerhört tydliga. Det är Alliansen som gäller, inget annat alternativ är möjligt. Ändå fortgick den moderata smutskastningen mot Centerpartiet. Ändå har Centerpartiet vidhållit sin ambition inom Alliansen. För Centerpartiet har det under hela tiden varit Alliansen framförallt. Centerpartiet har också varit extremt tydliga under alla år att under inga som helst förutsättningar ge inflytande till det parti som utmålat liberalismen som deras största fiende, Sverigedemokraterna.

Moderaterna är inte ett liberalt parti. Detta har blivit ytterst tydligt i denna valrörelse och om än ännu tydligare under de regeringsförhandlingar som nu pågår. Moderaterna är ett konservativt maktparti. De tvekar inte en sekund att ta stöd av liberalismens största existentiella hot. De har med fullt medvetande till fullo normaliserat Sveriges mest extrema riksdagsparti, ett parti som utgör ett demokratisk hot mot Sverige. Detta parti vill Moderaterna bygga sin framtid på. Det handlar om ett parti som vill förgöra liberalismen. Det finns helt enkelt inte på kartan att Centerpartiet skulle stötta en sådan regering oavsett vad dennes ledare heter.

När stora delar av Moderaterna har ägnat de sista två åren med att misskreditera Centerpartiet och när de nu fortsätter med detta finns det absolut ingen anledning till att Centerpartiet skulle ge upp sin grund för att stötta en moderat partiledare till att bli statsminister. Än mindre att stötta en ev. regering där det nybruna Kristdemokraterna skulle ingå. Oavsett vad som nu kommer att hända ser jag inte en möjlighet att Allianssamarbetet kan fortsätta. Alliansens är inte längre att liberalt projekt och då kan inte Centerpartiet ingå i detta.