Kommunfullmäktige i Tingsryd

Efter att ha varit representerat i tre hela mandatperioder (12 år) i Tingsryds kommunfullmäktige utan att ha presenterat ett endaste budgetförslag, kom nu ett budgetyrkande från Sverigedemokraterna. Huruvida man nu kan kalla det ett budgetyrkande är dock tveksamt då det inte innehöll en endaste siffra, vilket egentligen är nödvändigt för att det ska kunna hanteras som ett budgetärende.

Det var ett tämligen omfattande dokument som uppenbarligen var ett ”klipp och klistra dokument” från SD-riksnivå där man lokalt inte hade brytt sig om att kontrollera huruvida texten som anförs går att applicera på Tingsryds kommun. Således innehöll dokumentet många felaktigheter. Men vad värre är så innehöll det grova insinuationer och ren människofientlighet. Uppenbarligen har Sverigedemokraterna inte utvecklas mycket från de åsikter som fanns hos de nynazistiska krafter som för 30 år gick samman för att ena dåtidens vit-maktrörelser under ett och samma namn – Sverigedemokraterna. Glädjande nog reagerade samtliga övriga partierna med avsky på detta människofientliga dokument.

Jag valde att endast bemöta Sverigedemokraternas budgetyrkande i ett kortare anförande vilket ni hittar här >>

Jag vill gratulera Sverigedemokraterna, ni har verkligen lyckas med att bekräfta den bild av ert parti som jag och många med mig har. Ni har genom detta dokument som ni anför som ert budgetyrkande, bekräftat den bild av er som återfinns, allt från tiden från det att ni bildades för ganska exakt 30 år sedan, när ni då skulle ena den tidens svenska vit maktrörelser under ett och samma namn – Sverigedemokraterna.

Ert dokument till budgetyrkande är ett rent ut sagt ett förskräckligt dokument med både felaktiga påstående och grova insinuationer, ett dokument som genomsyras av en total människofientlighet. Jag har förvisso givetvis inte tagit del av alla dokument som lagts fram i Sveriges alla olika kommunfullmäktige genom åren. Men detta måste ändå vara ett lågvattenmärke som på något vis slår det mesta som har lagts fram offentligt till en fullmäktigeförsamling i Sverige. Det är ett sådant lågvattenmärke att det inte ens torde vara förenlig med ert egets parti så kallade nolltolerans mot rasism.

Är det verkligen denna avhumanisering av kommunen vi vill ha?

Jag vill citera ett avsnitt i detta dokument, där jag visserligen har bytt ut ett par ord, bara för att tydliggöra hur människofientligt detta dokument är:

”Vi motsätter oss inte Sverigedemokraterna, men menar att utbredningen av Sverigedemokraterna måsta hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. I rådande situation behöver Tingsryd en SD-paus.”