LövträdAttraktivitet är ett modeord som är oerhört viktigt att leva upp till. Ska en landsortskommun överleva krävs det att det finns attraktivitet och framåtanda. Det handlar om att göra det möjligt för attraktivt boende, attraktiv fritid och att ge förutsättningar för ett positivt företagsklimat.

Tingsryds kommun har alla förutsättningar att nå en ledande position i attraktionsligan. Tingsryds kommun är en utpräglad landsbygdskommun som med sina sju tätorter ger en oslagbar kombination av närhet till natur och närhet till samhällsservice.

I Tingsryds kommun finns möjlighet till sjönära boende i ett ostört läge samtidigt som närheten till tätort är påtaglig. I Tingsryds kommuns närheten finns en stor arbetsmarknad, här finns alla förutsättningar för ett attraktivt liv.

Som politiker är det min största uppgift att förverkliga Tingsryds kommuns potential till att bli den landsortskommun som går mot strömmen och genom dess attraktivitet blir en tillväxtkommun. För att uppnå detta mål krävs ett offensivt tänkande, att vi investerar i landsbygdsutveckling i alla våra kommundelar. Vi ska tex se till att ha skolor och barnomsorg på alla av våra tätorter. Vi måste göra det enklare att utnyttja vår närhet till våra sjöar och tillåta bebyggelse intill dem.

Vi måste framförallt sätta våra medborgares intressen främst och göra deras önskan om attraktivitet till lags.

Tingsryds kommun ska vara den kommun i landet som det är härligast att leva i!