NäringslivNäringsliv och företagande är grunden för ett blomstrande samhälle. Sverige ska därför bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i.

Ökad företagsamhet står högt på Centerpartiets prioriteringslista. Vårt mål är att göra företagande till en lika naturlig sysselsättning som förvärvsarbete. Vi vill se ett företagsamt Sverige med många småföretagare, god tillgång på riskkapital och låga administrativa kostnader. För att nå dit behöver vi bland annat mindre byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter.

Små företag har den största potentialen när det gäller att skapa nya jobb. Om varje småföretagare vågade anställa ytterligare en person skulle många nya arbetstillfällen skapas. Många av våra företagsfrämjande satsningar riktas därför mot just små företag.

Bättre villkor för företagande

Centerpartiets företagarpolitik handlar om att skapa bättre villkor för företagande och anställning. Att göra det mer lönsamt att arbeta, att göra det billigare att anställa och att ge förutsättningarna för ökade drivkrafter till att starta och driva företag. Det är särskilt viktigt att vi anpassar åtgärderna i ett läge då vi befinner oss i en svagare konjunktur. Sveriges internationella konkurrenskraft stärks samtidigt och det blir mer attraktivt att investera i vårt land. Det handlar generellt om lägre skatter, bättre förutsägbarhet och mindre regelkrångel. Vi i Centerpartiet vill även skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig och för existerande småföretag att växa.

Företag inom nya sektorer och näringar som startas och drivs av både män och kvinnor ska uppmuntras. Tjänstesektorn är arbetsintensiv. Lägre moms på restaurang- och cateringtjänster samt frisörer skapar många nya jobb, inte minst för ungdomar. Som ett första steg vill Alliansen under kommande mandatperiod halvera  tjänstemomsen på restaurang- och cateringtjänster när de offentliga finanserna och ekonomin tillåter.