nedåt

Nu när vi har kunnat ta del av alla sammanräknade röster i valet så kan vi konstatera att än en gång har demokratin fungerat i Sverige. Vi fick ett val som till största delen klarade attackerna från antidemokratiska krafter i vår omvärld. Vi fick ett valresultat som vi så klart kan olika uppfattningar huruvida dess resultat kommer att bli bra för vår utveckling eller inte. Personligen är jag djupt besviken över valresultatet lokalt här i Tingsryd. Jag vill dock ge en stor eloge till Socialdemokraterna som segrade i valet här i Tingsryd och jag vill även gratulera dem till att ha nyttjat personstriden inom moderaterna så väl att de fick Moderaterna att gå mot allt vad Moderaterna lovade sina väljare i valrörelsen. Det är smart förhandlat och jag önskar er alla i den nya majoriteten lycka till.

Valresultatet i Tingsryds kommun gav dock inte en socialdemokratisk majoritet. Nej valresultatet gav en tydlig vink om att Tingsryds medborgare trots allt vill ha borglig politik. Det var bara det att Moderaterna värderade annat än borglig politik. Centerpartiet ihop med M, KD och TIA hade gett 20 mandat av 41 vilket är betydligt mer än Socialdemokraternas 13 mandat. Visserligen hade detta inneburit att SD med sina 6 mandat hade getts en vågmästarroll men jag är övertygad att vi med en pragmatisk hållning ändå hade kunnat bedriva en stark borglig politik. En politik som Tingsryds kommun så väl hade behövt. Nu valde dessvärre Moderaterna att vända sig till Socialdemokraterna vilket inte kan ses ur något annat perspektiv än vara ett resultat av Moderaternas interna splittringar under innevarande mandatperiod. Det handlade om en intern personstrid där den som inte lyckas med personkryss nå väljarnas förtroende ändå lyckades rasera möjligheten för den av de moderata väljarnas valda röst att föra borglig politik. Detta är ytterst sorgligt, framförallt när det så fatalt drabbar Tingsryds kommuns framtid. Detta hamnar dock inom de demokratiska spelreglerna och får inte tillåtas göra oss nedslagna, även att det är ytterst beklämmande att det demokratiska politiska systemet, så uppenbart i detta fallet, handlar mer om personliga vinningar än om möjligheten att genomföra den politik som stammar ur den ideologi som borde driva demokratin framåt.

För Centerpartiets del tycker jag, trots att vi hade hoppats på ett bättre valresultat än vad som blev fallet, att vi genomförde en bra valrörelse. Vi hade en positiv valrörelse där vi fokuserade på våra frågor att ta kommunen framåt. Vårt fokus låg på frågor som skulle ha gett mer välfärd och service för medborgarna i Tingsryds kommun. Vi ville t.ex. åter öppna folkbibliotek på de orter som fått dessa nedlagda, vi ville att det skulle det skulle vara likabehandlingsprincipen som gäller för de barn som behöver skolskjuts till sin skola, vi ville satsa på utveckling i alla kommundelar. Nu var detta uppenbarligen inte sådana frågor som väljarna i Tingsryd värderade högst.

Tvärtom verkar det som att Socialdemokraternas främsta vinnarfråga blev deras löfte om ny ishallsarena i Tingsryd, oavsett att denna troligtvis kommer att innebär kostnader på uppemot 20 miljoner kronor årligen, vilket obönhörligen kommer innebära stora nedskärningar inom den kommunala välfärden. Allt tal om att prioritera kärnverksamhet var inte längre något viktigt, vare sig för Socialdemokraterna eller deras väljare. Jag tror personligen att detta långsiktigt är fel väg för Tingsryds kommun, jag anser nämligen att vi behöver värna vår välfärd. Min uppfattning är att vi behöver stärka vår kommunala service och sluta göra nedskärningar i våra kommundelar för att göra oss långsiktigt framgångsrika. Valresultatet var dock tydligt gällande detta. Väljarna i Tingsryd vill uppenbarligen ha mindre välfärd och (i och med de väljare som röstade på moderaterna) mer socialdemokratisk politik.

Men nu gäller det att ta nya tag. Vi får inte ge upp vår härliga kommun bara för att det inte går exakt som just vi vill. Vi i Centerpartiet kommer fortsätta att vara en konstruktiv kraft för att skapa en bättre framtid för oss alla. Vi kommer fortsätta att se positivt på samarbete för att genom pragmatism nå lösningar som tar oss framåt!