Resist

I Tingsryds kommun har Sverigedemokraterna varit representerade i kommunfullmäktige under de senaste tre mandatperioderna. Under dessa tolv år har de varit ytterst sparsamma med egna förslag. Ett endaste förslag har kommit från dem under dessa tolv år, en motion som de valde att inte ens rösta bifall till när den kom upp till beslut i kommunfullmäktige. Under dessa tolv år har de således inte lyft ett finger för att lägga några politiska förslag, än mindre att lägga någon egen budgetmotion.

Nu bedriver de en valrörelse med till viss del nya personer, men de egna politiska förslagen lyser med sin frånvaro även i denna valrörelsen. Dock försöker de med lögnens kraft lyfta sig själva. De ljuger frankt om det mesta och har noll i substans i det de påstår. I P4 Kronobergs partiutfrågning var beskedet gällande vad de vill prioritera något svammel om att de vill genomföra Sverigedemokraternas partiprogram. Något lokalt partiprogram finns inte att finna för den nyfikne. I sina lokala valaffischer står det att läsa ”Vi har en kommun att rädda”. Detta är ett ytterst motsägelsefullt budskap med tanke på att Sverigedemokraterna egentligen vill avskaffa kommunnivån i Sverige. De vill slopa de statsbidrag som idag utgår till kommunnivån, de vill slopa det kommunala utjämningssystemet. Med Sverigedemokraternas politik skulle det helt enkelt inte finnas någon kommun kvar att rädda. Denna hade varit borta. Välfärden för oss i Tingsryds kommun skulle vara obefintlig. Vi är inte vatten värda för Sverigedemokraternas politiker.

Från de lokala SD-företrädarna bedrivs en valkampanj med lögnen som verktyg. Man har t.ex. påstått att de har blivit motarbetade i kommunfullmäktige. Ett påstående som är ytterst falskt. SDs företrädare har nämligen alltid blivit respektfullt behandlade. Jag och övriga i kommunfullmäktige har t.ex. alltid hälsat och växlat några ord med dem i samband med möten. Jag tog även direkt kontakt med deras gruppledare efter förra valet för att försäkra dem om att ingen skulle motverka att de får tillgång till de platser i nämnder och styrelser som deras valresultat ger dem rätt till. De har givits alla möjligheter att framföra sin politik. De har dock valt att vara tysta och har inte kommit med några som helst yrkande till några politiska förslag.

Trots sina interna maktkamper och smutsiga intriger, trots avhoppen har Sverigedemokraterna tillgång till all kommunalpolitisk information genom sin företrädare, som i detta valet står som nr 2 på deras lista till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Denne är idag ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen och har all möjlighet att både ta del av all information som finns och att lägga skarpa förslag redan i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna av idag har dock inte nyttjat detta. De har på intet sätt låtit några förslag komma fram, de har på intet sätt överhuvudtaget visat någon politisk vilja för Tingsryds kommun. Sverigedemokraterna har helt enkelt under dessa tolv år de varit representerade i kommunen fullständigt struntat i de som valt att stödja dem med en röst i val.

Det finns överhuvudtaget inget som tyder på att det skulle bli annorlunda efter detta valet. En röst på Sverigedemokraterna i kommunvalet är med all säkerhet en bortkastad röst och en röst som enbart ger Sverigedemokraternas företrädare några politiska uppdrag som de intet sätt kommer att ta på allvar. En röst på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet är dock annorlunda, det är en röst för en kraftig nedskärning av välfärden för vår kommun.

Sverigedemokraterna har dessvärre trots bortfallet av lokal politik vuxit i opinionsundersökningar. Detta har fått självförtroendet att växa hos deras företrädare vilket också märks i att deras hämningar gällande retorik och gällande utryckande av demokratifientlig politik har försvunnit. Dagligen ”avslöjas” Sverigedemokratiska företrädares nazistiska kopplingar. I SVTs uppdrag granskning kunde vi i veckan dessutom se hur starkt kopplade SD är till den extrema alt right-rörelsen som är så öppet fascistiska i sin människosyn som någon någonsin kan bli. Sverigedemokraterna är ett parti som bildades för att ena olika nazistiska rörelser i Sverige. De har visserligen förändrats som parti under dessa 30 år, dock är deras politik och deras partiprogram nästan identisk med hur det såg ut vid deras bildande. Därför är det på intet sätt förvånande att företrädare efter företrädare avslöjas som nazistvurmare.

Jag vill inte uppleva en framtid där människor tänker tanken att ”varför lyssnade vi inte till de som varnade, varför lyssnade vi inte till de som stod upp för de mänskliga rättigheterna.”

Jag vädjar till er alla, tänk efter noga! Det är allvar nu! Vår demokrati står nämligen under attack. Var inte del av den kraft som störtar vår demokrati. Jag säger som Roger Waters – RESIST OPPRESSION