SVT är public service och ska vara en oberoende mediarapportör. SVT beskriver själva sitt public service-uppdrag såsom att ”SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och den finansieras via TV-avgiften.” Stämmer detta med verkligheten? Vidare skriver SVT att de ska utöva sändningsrätten ”opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i tv”. Hur lever då SVT upp till detta? Får vi en opartisk medierapportering av SVT?

Dessvärre är känslan att svaret på denna fråga blir ett nej, att SVT inte längre har den där självklara opartiska ådran i sin nyhetsrapportering. Rysslands angreppskrig i Ukraina är exempel på detta då SVT allt som ofta återrapporterar rysk propaganda utan att hänvisa till att det just enbart är propaganda. Bottennappet hittills kom nu med det ryska terrorangreppet mot barnsjukhuset i Kiev. Ett terrorangrepp som inte på något sätt går att urskulda, men där SVT rapporterade på ett sätt som friskrev Ryssland från ansvar i detta. Först var det splitter som skadat sjukhuset, sedan var det kanske något misstag med en felprogrammerad missil som råkat träffa fel. Ryssland har återkommande visat vilken terrorstat de är, de har visat i Afghanistan, de har visat i Tjetjenien och nu åter och åter igen i Ukraina att de inte värderar människors värde det minsta. Ändå väljer SVT att rapportera på ett sätt som kan tolkas som att de vill urskulda Ryssland i detta. Varför?

Förklaringen ligger förmodligen i att public service är ifrågasatt. Public service och SVT har under en längre tid varit under angrepp. Angrepp från framför allt Sverigedemokraterna. Redan 1989 skrev Sverigedemokraterna i sitt första partiprogram om ”massmedias intoleranta hatkampanjer” och att ”TV- och radiomonopolet har inte fungerat bra utan i stället ofta givit medborgarna vinklad och felaktig information utan att detta har fått bemötas. Svenska folket skall inte behöva utsättas för politisk hjärntvätt eller ensidig propaganda.”
Detta är en retorik som härefter under alla år har följt med Sverigedemokraternas utveckling och som har förstärkts desto mer makt de har vunnit i samhället. Inte minst har deras partiledare Jimmie Åkesson ofta återkommit i hätska angrepp mot public service och SVT.

Det är lätt att få bilden att denna hårda retorik från Sverigedemokraterna och deras vilja att strypa finansieringen av public service och begränsa public service-uppdraget påverkar nyhetsrapporteringen hos SVT. Det verkar nämligen som att Sverigedemokraternas återkommande kampanjer mot public service har gett resultat och gjort SVT ängsliga i sin nyhetsrapportering. Stämmer detta är det högst anmärkningsvärt och innebär att man bör ifrågasätta SVT:s roll framåt. Lever SVT fortfarande upp till sitt public service-uppdrag?