Ebba Busch Thor

Det är många som har förvånats över den inriktning som Kristdemokraterna tagit under ledning av Ebba Busch Thor. Själv är jag inte speciellt förvånad då Ebba Busch Thor visade sin politiska vilja redan i sitt första Almedalstal som partiledare där hon förordade interneringsläger för asylsökande och att svenska militära flyget skulle kunna sättas in som motåtgärd till flyktingströmmen.

Detta utspel gav förvisso dåligt resultat vid denna tidpunkt varför Ebba Busch Thors främlingsfientliga agenda tonades ned under ett par år för att åter tas upp under valrörelsen till valet 2018. Att Allianspartierna var splittrade i denna valrörelse visades inte minst genom att Ebba Busch Thor återkom vid ett flertal tillfällen i anfall mot Centerpartiet. Genom detta ”krypskytte” som Ebba Busch Thor bedrev mot ett parti inom den egna Alliansen undergrävdes Alliansens enighet och kan mycket väl vara den faktor som innebar att Alliansen förlorade valet 2018.

Att Allianspartierna inte var eniga i vilken politik man skulle gå till val på var dessvärre ytterst tydligt i ett tidigt skede i valrörelsen 2018. Dock försökte man dölja dessa motsättningar i en sorts förhoppning att man efter att ett valresultat hade uppnåtts, i så att säga ett skarpt läge, ändå skulle kunna enas. Detta var ett stort misstag.

Alliansen slutade egentligen att existera i exakt det tillfälle när moderatledaren Anna Kinberg Batra kallade till presskonferens för att gå ut med att moderaterna härmed skulle kunna tänka sig samarbete med Sverigedemokraterna. Det gick förvisso endast ett par timmar så hade detta uttalande reviderats till att det enbart skulle röra sig om samtal (vilket är oerhört märkligt att göra stor sak av då även Centerpartiet samtalar med Sverigedemokraterna). Dock innebar Anna Kinberg Batras utspel en sorts signal som KD nappade på. De tolkade detta som att det nu var okej att triangulera mot Sverigedemokraternas politik. När så blev fallet borde definitivt Centerpartiet sagt stopp och redan då avslutat allianssamarbetet och gått till val som ett eget liberalt parti.

Svensk politik har sällan skådat en mer maktfullkomlig politiker än Ebba Busch Thor. I sin ambition att vinna makt har hon övergett all form av mänskliga värderingar. Hon positionerar sig näst intill till höger om Sverigedemokraterna, i alla fall i retoriken. Svartmålningen av Sverige är total, lösningar på problemen ges ingen uppmärksamhet. Borta är all form av kristna värderingar. Hur de traditionella kristdemokraterna kan ställa upp på detta värderingssvek är obegripligt. Jag antar dock att det handlar om någon form av falsk självkänsla. KD var uträknat, genom Ebba Busch Thors främlingsfientliga agenda att triangulera den Sverigedemokratiska politiken, har de vunnit många sverigedemokratiska röster. När dessutom Moderaterna totalt fallerat genom Ulf Kristerssons bristande ledarskap, vilket gjort Moderaterna till ett totalt otydligt parti utan politisk ideologisk bas, har detta inneburit att KD kunnat stärka sin högerfalang. Vi har i detta sett en väljarflykt från moderaterna till KD vilket visar sig nu i starka opinionssiffror för KD.

Denna omsvängning i värderingar från KD är brutal. Inom moderaterna finns i deras organisation samma strömningar på kommunal nivå. Detta är värderingar som inte är förenlig med de värderingar som utgjorde Alliansens grund. Alliansen var ett liberalt projekt som blev möjligt genom att Fredrik Reinfeldt tonade ned moderaternas konservativa agenda för de mer liberala värderingarna. Moderaterna har dock till fullo brutit med sitt Reinfeldska arv för att gå åt det konservativa hållet. Kristdemokraterna är också ett i grunden ett konservativt parti. Under Göran Hägglunds ledning premierades förvisso de mänskliga värderingar främst. Detta är dock ett minne blott. Idag finns inget av mänskliga värderingar i Ebba Busch Thors agenda. Allt handlar enbart om personlig maktuppnåelse. Och då kan man tydligen sälja ut allt vad gäller normala värderingar.

Alliansen är död. Den borde dödförklarats redan innan valet 2018. Huruvida det finns någon förutsättning för att Alliansen ska kunna återuppstå beror till stor del på vilket vägval moderaterna kommer att göra. KD ser jag som förlorade och jag spår att de kommer inom en snar framtid att gå samman med Sverigedemokraterna. Min gissning är att Ebba Busch Thor kommer att ta över partiledarskapet för ett sammanslaget SD och KD den dag som Jimmie Åkesson väljer att kasta in handsken.