Drivmedel

 
87,50 kr per månad tjänar genomsnittsbilisten med Moderaternas förslag om sänkt drivmedelsskatt med 1 kr. Detta ska enligt Moderaterna göra att det blir möjligt att kunna leva i hela landet. Samtidigt mobiliserar Moderaterna starkt för att försöka stoppa regeringens ambition om att förändra det kommunala kostnadsutjämningssystemet till ett som ger mer rättvisa förutsättningar mellan de olika svenska kommunerna. En förändring som i högsta grad är nödvändigt för landsbygdskommunernas överlevnad men som dessvärre Moderaterna bekämpar. Det rimmar riktigt dåligt att vara motståndare till den, för landsbygdskommuners del, nödvändiga förändringen av kostnadsutjämningssystemet och samtidigt försöka tuta i folk att +87,50 kr per månad ska göra betydande skillnad för möjligheten att bo på landsbygdsbygden.

När Centerpartiet presenterade en av Centerpartiets framgångar i regeringens budget, sänkt skatt för stora delar av landsbygden, fanns det de som raljerade över att summan som skattesänkningen ger varje individ som tar del av denna sänkta skatt inte blir speciellt hög. Inte minst raljerades det stort från Moderaterna om detta. Nu slår dock Moderaterna på stora trumman för sitt förslag om att sänka bensinskatten med 1 kr. Visst 1 kr per liter låter som det borde göra skillnad. Men faktum är att för en genomsnittsbilist som kör 1500 mil om året med en bil som drar 0,7 liter per mil, blir detta endast en besparing på 87,50 kr per månad för denne bilist. Det är en summa som är betydligt mindre än den som Moderaterna raljerade om att vara försumbar i Centerpartiets budgetframgångar gällande sänkt skatt för stora delar av landsbygden.

Moderaterna använder för övrigt samma argumentation för att motivera sin skattesänkning på bensin som Centerpartiet gör för att motivera sänkt inkomstskatt för de som bor på landsbygden. D.v.s. att det ska gå att bo i hela Sverige. Men frågan är varför det är en ”löjligt” låg summa som individen tjänar på vid Centerpartiets inkomstskattesänkning när halva denna summan presenteras av Moderaterna som avgörande för samma individs möjlighet att bo på landsbygden? Moderaternas skattesänkning på drivmedel är dessutom oerhört kostsam för statskassan. Det handlar om ca 7 miljarder i minskat utrymme i statsbudgeten. Det är 7 miljarder som definitivt kunde användas effektivare, allra helst om det just vore satsningar för att göra det möjligt att bo i hela Sverige som man är ute efter.