Sociala media

Ibland blir jag ordentligt trött på media och deras rapportering vilket gör att jag är den största förordaren för en oberoende media som fyller sitt ansvar i att just vara oberoende.

Sveriges television och Sveriges Radio utgör idag de enda mediekanalerna som kan sägas ha ett ansvar att vara oberoende. De gör också ett tämligen gott arbete i att förverkliga sitt uppdrag. Dock finns det betydligt mer att önska av deras ”oberoende”.

Mediaundersökningar för de senaste åren har visat att SVT ger mer utrymmen till partier på högerskalan. Samtidigt bedriver dessa högerpartier en massiv propagandakrigföring mot SVT där de anklagar SVT för en vänsterpopulistisk agenda. Jag vet inte huruvida denna kritik från högerpartierna påverkar SVTs agenda eller inte, faktum är dock att SVT-journalister är osedvanligt ängsliga när de intervjuar en Sverigedemokrat och då inte minst när de intervjuar Jimmie Åkesson.

Utan undantag, när Jimmie Åkesson konfronteras med en kritisk fråga lämnar Åkesson svaret att han inte vet eller inte känner till. Det naturliga borde då som journalist vara att följa upp med frågor såsom att det borde vara en partiledares ansvar att just ha svar på dessa frågor. Detta görs dock aldrig, man nöjer sig med Åkessons påstående om att han inte vet något om saken. Ett påstående som man definitivt inte hade nöjt sig med i någon intervju med alla övriga partiledare. Därigenom har journalisten ifråga helt misslyckats med sitt uppdrag.

Frågan är dock varför en kanal som SVT tillåter att detta ”oberoende haveri” fortsätter att ske (det är nämligen påfallande ofta som Sverigedemokraterna ges mer uppmärksamhet än övriga partier)? Sverigedemokraterna får t.ex. den absolut största mängden av TV-tid i SVT av alla partier. Detta föranleder frågan vad SVT överhuvudtaget tänker på? Allra helst med tanke på att just dessa Sverigedemokrater som SVT prioriterar vill avveckla hela SVT och den svenska public service.

Att Sverigedemokraterna är motståndare till det fria ordet står klart. Inte minst visas detta genom deras maktinnehav i Sölvesborg och deras påhejare i Staffanstorp. Lyckas vi som värderar yttrandefriheten inte att lyfta denna fråga är den svenska demokratin i fara.