Donald Trump

 
USA har under de senaste åren blivit ett högst polariserat land. Inte minst har Donald Trumps presidentskap förstärkt denna tudelning. Antingen avskyr amerikanarna Donald Trump eller formligen älskar de honom. Det verkar knappast finnas något mellanting i detta. Sällan har väl ett land varit mer påverkat av fanatiska känslor än vad det amerikanska samhället idag består av.

För oss utomstående betraktare av den amerikanska politiken kan det ses som extremt märkligt att Donald Trump överhuvudtaget kan uppbära ett sådant stöd att han kan få detta blinda stöd från närmare halva delen av den amerikanska befolkningen. Det är ett sorts kultdyrkande som Trumpanhängarna tillber sin avgud med. Det verkar överhuvudtaget inte spela någon roll för dessa MAGA-fanatiker vad Donald Trump gör, deras stöd är gränslöst. Snarast stärks de av de uppenbara lögner som den amerikanska presidenten dagligen förmedlar och de formligen älskar hur Donald Trump förnedrar alla som vågar kritisera hans ledarskap.

Samtidigt är det många som ser Donald Trump som ett hot mot den amerikanska demokratin. De ser med förskräckelse hur Donald Trump genom sin maktfullkomlighet och agerande sätter sig själv över den amerikanska konstitutionen och därmed undergräver den amerikanska demokratin. Det är tämligen lätt att stämma in i dessa farhågor, inte minst om man väljer att följa hur Donald Trump agerar, om man lyssnar till vad han säger i sina kontakter med media och i sitt extremt frekventa Twitterflöde. Det verkar nämligen inte finnas någon hejd på dårskapen som kommer från Donald Trump. Det är en sorglig utveckling där sanningen och fakta inte längre existerar. Det är en utveckling som definitivt har försvagat den amerikanska demokratin. Därav är det inte heller konstigt att många ser det som dödsstöten för den amerikanska demokratin om Donald Trump skulle vinna presidentvalet 2020 för en andra period. Men dödsstöten för den amerikanska demokratin skulle snarast riskera att inträffa om Donald Trump verkligen skulle förlora presidentvalet i november. Skulle han vinna skulle samhällsutvecklingen i USA troligtvis fortsätta som nu. Det skulle fortsätta vara ett tudelat samhälle, förvisso med ett maktfullkomligt ledarskap men de demokratiska institutionerna skulle fortsatt vara intakta.

Faran för den demokratiska framtiden ligger istället om Donald Trump skulle förlora. Det är nämligen högst tveksamt att Donald Trump skulle acceptera ett valnederlag. Donald Trump lär inte stiga av frivilligt. Säkerligen skulle han med alla krafter försöka bita sig kvar vid makten. Att förloraren i ett demokratisk val accepterar utslaget är kanske en av de viktigaste hörnpelarna inom demokratin. Donald Trump skulle dock aldrig acceptera att han blir besegrad i ett demokratiskt val. Skulle Donald Trump förlora valet kommer med all säkerhet Donald Trump se till att hans administration lägger all kraft på att ogiltigförklara valet. I ryggen har Donald Trump också denna fanatiska MAGA-trupp som är beväpnade till tänderna tack vara USA:s tokiga vapenlagar. Donald Trump lär inte behöva vädja länge till dessa fanatiker för att vi åter riskerar se ett nytt amerikanskt inbördeskrig.

En valförlust för Donald Trump riskerar således att bli till dödsstöten för den amerikanska demokratin.