ASAP Rocky

Affären med den häktade amerikanska rapartisten ASAP Rocky börjar anta rent löjliga former. Huruvida rapartisten i fråga är skyldig eller inte, är upp till domstolen att avgöra. Just nu pågår en förundersökning för att utröna om det finns tillräckliga skäl för åtal eller ej.

Att personen i fråga är fortsatt anhållen beror säkerligen på erfarenheten av hur man agerade i ärendet gällande Julian Assange. Assange valde att hålla sig undan all form av förhör och gick till och med så långt så att han gick i en självvald internering på Ecuadors ambassad i London för att undvika att behöva ställas till svars för sina gärningar. Självklart vill inte det svenska rättsväsendet få en ny Assange-historia på halsen. Man vill helt enkelt undvika en process där den misstänkte inte medverkar till förhör.

De högerextrema i Sverige har helt slutit upp i försvar till denne anklagade amerikan och gör nu sitt bästa för att förtala det svenska rättsväsendet. Från amerikanskt håll försöker även Donald Trump vinna politiska poäng genom att göra påtryckningar på den svenska regeringen och på Sveriges statsminister Stefan Löfven. Trump gör en stor sak av att han erbjudit sig att betala borgen för frigivande den anklagade amerikanska rapsångaren. Detta är om möjligt ännu ett bottenmärke för den amerikanske presidenten. Självklart är han medveten om att det svenska rättssystemet och den svenska konstitutionen inte möjliggör något borgensfrigivande. Vet han inte detta är hans personliga rådgivare urusla.

Nej, ASAP Rocky har blivit en bricka i president Donalds Trumps rasistiska agenda för att nå ett återval.

Det finns givetvis många frågetecken kring händelsen där ASAP Rocky misstänkts för att utövat misshandel. Men som den rättsstat Sverige är måste vi förlita oss på att domstolsverket agerar korrekt. Jag har inget tvivel om detta sker helt enligt den svenska konstitutionen men jag är djupt bekymrad över hur krafter utnyttjar denna situation för att angripa den svenska rättsstaten. Vi behöver tvärtom vara stolta över att vi lever i ett samhälle där alla behandlas lika och där den amerikanska presidenten inte kan påverka vårt rättsväsen.