Kvinnors rättigheter

Att Smålandspostens ledarsida är väldigt pro-kristdemokraterna är sedan länge ett känt faktum. Sällan kommer det därmed några kritiska skrivningar gentemot Kristdemokraternas politik på Smålandspostens ledarsida. I dagens ledarartikel finns dock ett uns av kritik med anledning av raset för Kristdemokraterna i opinionsundersökningarna allt sedan EU-valet.

I ledarartikeln konstateras att detta opinionsras främst beror på två separata sakfrågor, abortfrågan och anhöriginvandringen. Det lilla unset av kritiken handlar främst om Kristdemokraternas hållning i frågan om anhöriginvandring. De medger, helt korrekt, att Kristdemokraterna i detta har kört ett dubbelspel gällande sin tuffa argumentation gällande migrationsfrågan samtidigt som de röstat för möjlighet till anhöriginvandring. Enligt SMP:s ledarsida kan Kristdemokraterna lätt reparera detta genom att förändra sin politik om anhöriginvandringen (alternativt genom att mildra sin tuffa argumentation kring migrationen i övrigt, vilket troligen inte är vad ledarsidan avser med tanke på deras tidigare hållning i denna fråga).

Märkligare blir dock resonemanget gällande abortfrågan. Dels tar man på sig offerkoftan och hävdar att denna fråga felaktigt blivit påklistrad partiet trots att Kristdemokraterna bedrivet en högst tveksam hållning i abortfrågor under den senaste mandatperioden. Dessutom nämner man inte att Kristdemokraterna de facto vill urgröpa aborträtten genom att de vill tillåta samvetsfrihet. En samvetsfrihet som vi vet av exempel i omvärlden förhindrar kvinnors möjlighet till abort och att bestämma över sina egna kroppar. Se bara på det senaste brutala exemplet från Argentina där en 11-årig våldtogs och blev gravid och på grund av samvetsfrihet höll på att stryka under på grund av dessa tokigheter. Det exemplet visar med tydlighet hur illa Kristdemokraternas samvetsfrihet slår mot människor i nöd.

Samtidigt som ledarsidan påstår att Kristdemokraterna står upp för svensk abortlagstiftning, konstaterar de även att Kristdemokraterna har tappat röster från en del abortrestriktiva människor genom att kristdemokraternas ledning inte till fullo ställt upp för Lars Adaktussons restriktiva hållning i abortfrågan. Detta är en argumentation som inte går ihop, men som är talande för just kristdemokraters syn på kvinnors rättigheter.

Den samvetsfrihet som Kristdemokraterna vill inför är en farlig väg att gå och innebär definitivt att påståendet att Kristdemokraterna står upp för svensks abortlagstiftning är falskt.