Torget i Ryd

 
Ryds samhälle har under många år varit i en negativ spiral av nedmontering av samhällsservice. De senaste åren har dock denna negativa utveckling lyckats brytas. Efter år av befolkningsminskning och nedmontering av samhällsservice har vi under de senaste åren sett en förändring. Vi har under ett fåtal år lyckas bromsa den negativa utvecklingen av samhällsservice.

T.ex. var folktandvården hotad, men med politiska krafter lyckades vi få till en satsning så den finns kvar. Vårdcentralen var hotad, men med politiska krafter och ett stort driv från professionen är idag vårdcentralen i Ryd ett flaggskepp för Region Kronoberg.

Högstadieskolan blev nedlagd. Tack vare privata krafter startades en friskola för högstadium i Ryd. Denna friskola har blivit ytterst framgångsrik. Men även en framgångsrik friskola är beroende av att befolkningsunderlaget inte urholkas.

De senaste åren i Ryds utveckling har varit positiva. Vi har lyckats bromsa befolkningsminskningen och till och med sett att den ökade ett tag. Dessvärre är denna positiva trend bruten. Varför har det blivit så? Detta har skett trots att Tingsryds kommun har satsat på Ryds samhälle de senaste åren. Samhället i sig är enligt min mening en idyllisk plats på jorden. Naturen är nära och samhällsmiljön är attraktiv. Ändå finns det en negativ stämpel som ligger som ett tungt täcke över Ryd.

Denna negativism kan dessvärre kopplas till att det finns krafter som tar varje tillfälle som ges för att tala illa om Ryd. De lyckas på ett övertygande sätt sätta bilden av Ryd som ett otryggt samhälle. De har också en tydlig bild om vilka som orsakar denna otrygghet. De menar att det är de invandrare som har kommit till Ryd under de senaste åren som ska bekämpas.

Visst jag medger att samhället har förändrats med dessa invandrare. Tar man idag en promenad i samhället så möter man människor, man ser folk ute. Genom att heja när man möter dem så möts man oftast med uppskattande blickar och ett hej tillbaka. Men för de som är misstänksamma mot invandrare generellt är detta ett bekymmer. De känner sig hotade när de ser en invandrargrupp stå och prata, de känner sig inte trygga när de möter invandrare på sin promenad i samhället. Och visst det har varit incidenter i Ryd med invandrare inblandade där jag på intet sätt försvarar beteendet. Tvärtom efterlyser jag hårdare tag och bättre polisbevakning. Skulle en sådan komma till stånd är det dessvärre även ett antal ”svenskar” som skulle komma under lupp. För sanningen är att dåligt beteende finns det exempel på i samtliga samhällsgrupper.

Resultatet av denna svartmålning av Ryd är dessvärre förödande för samhället. Den positiva befolkningsutveckling vi såg under ett de senaste åren är bruten. Ryd tappar dessvärre nu stort i befolkningsunderlag. Detta är egentligen inte konstigt när det finns Facebookgrupper och ett politiskt parti som engagerar sig stort i att svartmåla Ryd. Vem vill t.ex. bo i ett samhälle som beskrivs som mer otryggt än Malmös Rosengård eller Växjös Araby. Att verkligheten är ett samhälle som på intet sätt sticker ut i någon brottsrapportering spelar ingen roll, svartmålningen är total. T.ex. angrips Tingsryds kommuns kommunpolis för att just påpeka att i jämförelsen med Rosengård och Araby är Ryd ett fridsamt samhälle. Förtalet mot denne tjänsteman som enbart gör sitt jobb för att trygga vår kommun är stort och skrämmande och visar enbart att dessa negativa krafter har en agenda som går utöver fakta.

Ryd är ett bra samhälle. Vi har god samhällsservice. Vi har idag tre butiker som säljer matvaror (varav två är drivna av invandrare). Vi har tre matställen som samtliga drivs av invandrare. Ponerar att de kritiska rösterna bakom dessa Facebooksidor och det politiska parti som motsätter sig invandrare skulle få som de vill. Ponera att vi inte hade haft dessa invandrare i Ryd. Vilket samhälle hade då Ryd varit? Vi hade förmodligen enbart haft ICA kvar, ev. en förskola och i bästa fall en 1-3 skola. Förhoppningsvis hade även vårdcentralen varit kvar. Men framförallt hade Ryd gått in i en negativ spiral där människor inte ser att det finns fullgod samhällsservice. Vi hade definitivt inte varit ett attraktivt samhälle som människor vill flytta till.

Det är nämligen lätt att konstatera att grundskolans existens hade varit hotad, det är lätt att konstatera att vi under en kvällspromenad inte hade mött speciellt många på vår promenad. Nej Ryd hade varit ett dött samhälle, Ryd hade blivit till en belastning för Tingsryds kommun och Tingsryds kommun hade varit än värre ute gällande att finansiera de välfärdsuppdrag som åligger kommunen.

De problem som finns i Ryd ska man definitivt inte blunda för. Men vem tjänar på att förstärka dem och alltid skylla invandrarna för att vara problemet? Ryd behöver sammanhållning och gemensam styrka. Vi måste börja se alla som vill bo här som tillgångar och sluta vara misstänksamma.

Jag har Ryd i mitt hjärta och vill kämpa för en positiv utveckling av Ryd. Men även min gräns finns. Negativa människor tillför inget positivt någonstans. Det är dags att sätta stopp för dessa negativa krafter och låta Ryd utvecklas.