Coronaviruset tar idag allt fokus. All nyhetsmedia är fokuserad på att rapportera om denna pandemi. Steg för steg håller samhällen efter samhällen på att stängas ned, allt för att i panik hålla spridningen under kontroll. Världsekonomin faller och företag tvingas stänga sina verksamheter. Coronakrisen handlar om liv och död. Människor som är i riskgrupp och äldre människor riskerar att dö om de smittas. Övriga lär uppleva smittan som en lindrigare förkylning. Samtidigt innebär nedstängningen av samhället att företag dör, ekonomin dör. Hur ska vi överhuvudtaget överleva denna panik?

Självklart ska man ta denna pandemi på allvar, men krisen kräver ledarskap. En som inte uppvisar detta är den amerikanske presidenten Donald Trump. Från att ha negligerat och förlöjligat coronasmittan under ett antal veckor fick han för sig att visa handlingskraft och förbjuda flygtrafik mellan Europa och USA. Passande nog undantog han Storbritannien vilket främst handlar om att han har ett antal golfresorter i Storbritannien vars intäktssida han inte vill störa. Självklart blev Trumps besked ett dråpslag för världsekonomi och detta i ett läge när ansvarsfulla ledare borde agera för att lindra coronavirusets effekter på världsekonomin.

Coronakrisen drabbar världen hårt just nu. Bristande ledarskap i detta är särskilt förödande. I Sverige har regeringen hittills visat på ansvarstagande och Folkhälsomyndigheten har manat till lugn. För detta har de mött upprörd kritik och oppositionspartier tar varje tillfälle till att göra partipolitik av det hela.

Priset tog dock populisten Jimmie Åkesson som i sitt försök till att undergräva regeringen och de svenska myndigheterna, i sann populistisk anda, helt på allvar, i intervju uttryckte: ”en regering som bara förlitar sig på expertkunskaper inger inget förtroende”. Frågan som väcks i detta är vad Jimmie Åkesson menar att regeringen ska förlita sig på om expertisen är diskvalificerad? Handlar det om horoskop, om spådom eller annan magi? Uttalandet är så anmärkningsvärt att det väcker frågor om Jimmie Åkessons mentala status. Åkesson har ju dessutom under den senaste tiden visat på osedvanligt märkligt beteende, skolka från riksdagen för att åka till Turkiet och dela ut flygblad till flyktingar, inte veta huruvida han varit arresterad av turkisk polis eller om det enbart rörde sig om att han behövde uppvisa sitt pass. Är karln helt frisk är ju den naturliga frågan? Oavsett är det problematisk att den svenska oppositionen i ren partipolitisk agenda motarbetar den svenska myndighetens arbete i att få coronapandemin under kontroll. Detta är något som jag hoppas att Sveriges medborgare kommer ihåg när denna kris har klingat av. För är det något som just coronakrisen har visat så är det att den svenska högeroppositionen inte förmår att vara seriösa.