Demokratin i USA

Man kan tycka vad man vill om USA. Men oavsett vad man tänker så har USA en enorm påverkan på världsekonomins utveckling och då även vår ekonomiska utveckling här i Sverige. Att ett så stort land, med en så stor befolkning och med ett så starkt världsinflytande inte kan skrapa fram bättre presidentkandidater än nuvarande president Joe Biden och Donald Trump är fullkomligt obegripligt.

Vi har en presidentkampanj mellan två ålderstigna personer som båda visar tydlig negativ påverkning av det mänskliga åldrandet. Den nuvarande amerikanska presidenten Joe Biden är den äldste av de båda och har en lång hedervärd politisk karriär bakom sig. Alla förväntade väl egentligen att han skulle lämnat över presidentskapet till vice presidenten Kamala Harris att ta över som president innan nästa presidentval just på grund av hans höga ålder. Men av någon outgrundlig anledning har han inte gjort detta. Demokraterna anser uppenbarligen att deras skarpaste kandidat är en 81-årig Joe Biden. Och visst de kalkylerar helt klart med att han ska kunna vinna över den tre och halvt år yngre motkandidaten Donald Trump med tanke på att Donald Trump uppvisar tydliga dementa besvär. Jag är dock rädd att demokraterna gör ett stort misstag här!

Den amerikanska befolkningen framstår nämligen som fullkomligt stenade. Framför allt verkar de på MAGA-sidan fullkomligt hjärntvättade såsom de tillhörde någon extrem religiös kult där de benhårt måste följa sin ledare oavsett hur irrationellt och idiotisk denne beter sig. Det skrämmande är hur stor denna MAGA-kult i är i USA. Det är läskigt att ett så stort land har en så stor andel fullkomliga idioter! Hela världen, hela USA och hela det republikanska partiet vet att Donald Trump är en skojare, en person som ljuger om allt och som aldrig någonsin tagit ansvar för en endaste sak i sitt liv så här långt. Donald Trump är en narcissistisk misslyckad affärsman som egentligen inte har lyckats med något i sitt liv men som har kunnat dölja sina misslyckande genom sin enorma rikedom som han ärvde från sin far. Pengar köper allt heter det ju och i Donald Trumps fall stämmer detta. Vi har dessutom resultatet av vad Donald Trumps ledarskap innebär. Under Trumps presidentskap 2017–2021 föll USA:s status som demokratisk stat till en inte fullt fungerande demokrati. Tack vare Donald Trump kategoriseras numera USA som en bristfällig demokrati. Med tanke på Donald Trumps uttalade visioner för hans andra presidentperiod vet vi att den amerikanska demokratin inte kommer att överleva en andra period med en hämndbegärlig Donald Trump.

Skulle Donald Trump vinna presidentvalet i november så är det i högsta grad tveksamt om den amerikanska demokratin överlever. Frågan är vilken påverkan detta skulle få på övriga världen? Hur skulle det påverka Sverige och Europa? Det är en oroväckande tanke, allra helst med en Vladimir Putin som vill störta den Europeiska unionen och göra landvinningar västerut. Kommer länderna inom EU ens kunna hålla samman i ett sådant scenario när USA genom Donald Trump allierar sig med Vladimir Putin? Visst den naturliga reaktionen borde i och för sig vara att EU-länderna sluter sig närmre varandra. Men med tanke på de strömningar som råder i nuläget är detta inte troligt. Vi har tillexempel Frankrike där extremhögern är på frammarsch liksom i Nederländerna och i Österrike. Till och med i Tyskland är extremhögern starka, framförallt i forna Östtyskland. För att förstås inte tala om Ungern, som i det närmast är att likna vid en lydstat till Ryssland under ledning av Viktor Orbáns blöta drömmar om ett förhållande med Vladimir Putin.

Så nej, det är ytterst osäkert om den Europeiska unionen skulle överleva om Donald Trump lyckas med sin dröm att göra USA till en autokrati med sig själv som ledare så länge han lever.

Det är ett skrämmande scenario, men det mest skrämmande är att det är USA:s befolkning som nu frivilligt verkar vilja gå denna väg. Det är nämligen så att Donald Trump har ett starkt stöd trots att han aldrig lyft ett finger för att gynna någon annan än sig själv. Att en betydande del av de amerikanska medborgarna uppenbarligen inte ser hur denna illistiga miljonär duperar dem är anmärkningsvärt. Risken är således överhängande att den amerikanska befolkningen ger honom detta carte blanche att förverkliga sin dröm att bli envåldshärskare över USA. Så vad gör vi i Europa vid ett sådant scenario?

Egentligen borde alla länder inom den Europiska unionen redan nu förbereda sig på detta värstascenario. Vi behöver göra oss beredda på att vi behöver avskärma oss gentemot USA om Donald Trump vinner presidentvalet. Vi behöver vara beredda på att NATO imploderar, vi behöver vara beredda på att USA:s nuvarande stöd till Ukraina istället kommer att gå till Ryssland. Vi behöver vara beredda på att om allt detta inträffar måste EU klippa alla relationer med USA och klara oss på egen hand. Vi behöver vara beredda på att den västvärld vi känner inte längre existerar. USA kommer inte längre att ha något inflytande över världsutvecklingen när Donald Trump lämnat över rodret till Vladimir Putin. Vi behöver förbereda oss på detta scenario!