Klimatförändringar

 

Det är inte utan att jag börjar bli riktigt orolig för mänsklighetens överlevnad. Vi har länge sett alla de oroande tecknen på hur klimatförändringarna påverkar det mänskliga livet. Men tidigare låg alla dessa negativa prognoser hundratals år framåt i tid och man kunde inte riktigt ta till sig det hela. Det skulle ju inte påverka en själv under den tid jag själv kommer att leva. Men den hastighet som mänsklighetens klimatpåverkan nu skrider fram med skrämmer. Förändringarna berör mig själv som person, den berör mina barn för att inte tala om mina barnbarns framtid. Kommer de ens att kunna leva ett fullvärdigt liv med den takt på klimatförändringar som vi nu ser?

I princip 100% av all forskning pekar idag på att det är mänskligheten som orsakar klimatförändringarna. Stora delar av jorden kommer att bli obeboeliga framöver då lufttemperaturerna blir för höga för mänsklig överlevande, vattentillgången kommer att sina och havsnivåerna kommer att stiga när inlandsisarna smälter. Detta är inte ett fantisarium utan vad i princip all forskning pekar mot. Vi kommer att se global folkförflyttning av aldrig tidigare skådad erfarenhet. Tyckte vi i Sverige att flyktingvågen 2015 var en ansträngande situation är det endast en västanvind till vad klimatförändringarna kommer innebära i flyktingvågor.

Jag minns inte första gången jag hörde påståendet att klimatförändringarna riskerar att förändra golfströmmen i Atlanten. Tror dock att det var så långt tillbaka som på sent 1980-tal. Golfströmmens inverkan på vårt klimat i Sverige lärs ut på lågstadiet i den svenska grundskolan. Alla bör således veta att det är tack vare golfströmmen som vi har vårt behagliga klimat här i Norden. Hade vi saknat denna värmande kraft hade vi haft ett klimat som Alaska. Då havstemperaturerna ökar påverkar detta givetvis havsströmmarna. Sedan många år ser vi att havstemperaturerna når skrämmande höga temperaturer. Alla borde därmed också förstå att det finns risk att även strömmarna förändras i takt med att havstemperaturerna ökar.

I år nås vi också av larmrapporter runt om i världen på skrämmande höga havstemperaturer. T.ex. har det utanför Floridas kust uppmätts temperaturer denna veckan på 38,4 °C i vattnet. Det är ungefär samma temperatur som vi brukar elda upp våra vedeldade badtunnor till. Jag tror inte att det är någon som har badat i en sådan badtunna som tänker att detta är en perfekt temperatur för fisklivet…., eller för havsströmmarna. Det är dock tydligt att forskarvärlden inte lyckas förutspå exakt vad dessa extrema höjningarna av temperaturerna kommer att innebära för havsströmmarna. Dock råder det enighet i att nuvarande golfström är av betydande vikt för att vi i Sverige ska ha ett någorlunda behagligt klimat att leva i.

Således är det tydligare än någonsin att klimatförändringarna är på riktigt och att vår överlevnad bygger på att vi agerar. Ändå finns det politiska krafter som vill negligera klimatförändringarna, som med sina politiska åtgärder vill förvärra våra utsläpp och vår negativa påverkan på klimatförändringarna. Deras agerande är inte friskt. De talar mot bättre vetande och vill inte se kopplingen mellan orsaken och verkan.  De ser enbart till sin egna möjlighet till makt och glömmer att även de förmodligen kommer att ha barn och barnbarn som riskerar att inte kunna leva på vårt jordklot.

I år, 2023, är klimatförändringarna tydligare än någonsin. Maj/Juni var en extrem torr period i Sverige, vi har i sommar sett värmerekord efter värmerekord slås runt om i världen. Men det tydligaste beviset på förändringarna är trots allt de extremt höga havstemperaturerna runt om i världen. Ser man inte detta som ett problem så är man antingen mindre vetande, lättlurad, nyttig idiot eller makthavare som går över lik för egen vinning.