cannabis

 
Jag noterar att det idag finns många som argumenterar för att cannabis ska legaliseras. Ett argument för detta är att en legalisering skulle minska de kriminellas incitament att tjäna pengar på droghandeln.

Det är en högst anmärkningsvärd åsikt. Hur många andra kriminella aktiviteter ska bli lagliga med motivet att dagens rättsväsende inte klarar att hantera de som bryter mot lagen inom ett specifikt område? Ska vi t.ex. argumentera på samma sätt gällande de kriminella uppgörelserna och de skjutningar som sker där? Rättsväsendet lyckas ju ytterst dåligt att lagföra dessa skyttar, varför då inte göra det lagligt? Ska vi resonera på samma sätt gällande alla trafiköverträdelser. Människor kör ju allt som ofta fortare än vad hastighetsbegränsningen medger utan att trafikpolisen lyckas lagföra majoriteten av överträdelserna för detta. Borde vi då inte införa fri hastighet så att de som nu kör över den lagstadgade hastigheten inte behöver känna sig kriminella?

Det finns en anledning till att cannabis är olagligt. Det är inte för att kriminella tjänar pengar på att sälja utan för att cannabis är ytterst skadligt för de som använder det. Idag finns det dock en cannabisliberlism som är utan sans. Cannabis är förödande för de ungdomar som brukar det då deras hjärnförmåga slutar att utvecklas under cannabisens påverkan. Det är en utveckling av hjärnan som inte går att återhämta och som riskerar att ge ett samhälle av individer som har hjärnor som inte har större kapacitet än vad 13-14-åringar har.

Vill man ha ett samhälle som består av individer med begränsad hjärnutveckling så är det självklart ett argument. Och visst, dagens amerikanska presidentskap visar ju att det inte behövs någon hjärnkapacitet. Men att argumentera för att göra cannabis lagligt bara för att det ger kriminella en inkomstkälla är att ge upp. Vi kan inte ha ett samhälle där de kriminella styr vad som ska vara lagligt eller ej.