Racism

 
Allt i sin stora tragedi tydliggjorde flygkraschen i Iran många saker. Framförallt blev det tydligt att de flesta av alla Internets s.k. ”sverjevänner” inte har ett uns av mänsklig respekt för människor som inte är etniskt svenska. Tydligast exemplifierades det av Sveriges rikshatare Kent Ekeroth som fullkomligt hånade de omkomna bara för att de hade permanent uppehållstillstånd med sin bostad i Småland och därför benämndes som smålänningar i media.

Kent Ekeroths ”sverjevänliga” påhejarskara formligen älskade detta utspel. Vad värre är, Kent Ekeroth är fortfarande verksam politiker inom Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna. Det var också osedvanligt många sverigedemokrater som friskt hejade på Ekeroth i dennes uppenbara rasism, varför det är tydligt att Kent Ekeroth har stort stöd inom Sverigedemokraterna. Uppenbarligen har han också stort stöd hos den sverigedemokratiska partiledningen då det inte hörts något officiellt avståndstagande därifrån. Kent Ekeroth är också fortsatt en upphöjd medlem av partiet och verkar vara ”untouchable” oavsett om han springer runt med järnrör, slår folk på käften i krogkön eller håller uppviglande hattal.

Hade det funnits något uns av trovärdighet inom Sverigedemokraterna gällande att de övergivit de tankar och idéer som drev partiet när de bildades som ett nazistisk parti 1988 hade de självklart uteslutet tidernas riksrasist, Kent Ekeroth, för länge sedan. Så kommer uppenbarligen inte att ske vilket enbart tydliggör att Sverigedemokraterna är och förblir ett främlingsfientligt och rasistiskt parti.

Det allra mest problematiska i detta är att man inte hört något avståndstagande från Sverigedemokraternas beundrarpartier, Moderaterna och Kristdemokraterna. Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna verkar se det som något uppseendeväckande att deras bundsförvant har partiföreträdare som så öppet sprider sin rasism. Detta om något visar hur illa ställt det är med dagens ledarskap inom både Moderaterna och Kristdemokraterna. Skam har gått på torra land!

 
För alla er som bor på min hemort, Ryd, vill jag också tillägga. Denne Kent Ekeroth var den person som de lokala Sverigedemokraterna bjöd in så att han skulle kunna nyttja Ryd i sin rasistisk agenda och som de lokala Sverigedemokraterna då gav sitt fulla stöd för i sin ambition att svartmåla Ryd. Kent Ekeroth är en uttalad hatare och rasist av värsta rang. Den som står upp för dennes hatretorik är inget annat en en avskyvärd rasist!