Kommunhuset i Tingsryd

 
Idag har Centerpartiet i Tingsryd nått en uppgörelse om valteknisk samverkan tillsammans med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Uppgörelsen möjliggör för det nya minoritetsstyret (S+KD+V) att tillträda och stärker Centerpartiets roll som oppositionsparti. Utifrån det parlamentariska läget i Tingsryds kommun, i detta allvarliga läge mitt i coronapandemin, är detta den bästa lösningen för Tingsryds kommun och det mest ansvarsfulla vi kan uppnå för resterande del av denna mandatperiod.

Som ni kanske har noterat sprack det tidigare styret med S+M+KD i Tingsryds kommun för några veckor sedan. Tidpunkten var osedvanligt dåligt vald med tanke på att den pågående coronapandemin kräver ett stabilt ledarskap. Detta har också varit ett huvudfokus till hur vi inom Centerpartiet har agerat efter detta. Inte minst i dessa tider präglade av den pågående coronapandemin är nödvändigheten av ett ledarskap som ges möjlighet att agera snabbt och kraftfull med kloka beslut extra betydelsefullt.

Socialdemokraterna var snabba med att gå ut med att de ville bilda ett minoritetsstyre tillsammans med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Detta innebär att det egentligen inte fanns så många val i detta för oss i Centerpartiet till hur vi ska kunna stärka våra förutsättningar att få genomslag för vår politik. Fokus för Centerpartiet handlar nämligen alltid främst om det sakpolitiska, hur vi långsiktigt får bäst genomslag för vår sakpolitik och så även i detta nya politiska läge.

Efter många interna möten och samtal med företrädare bland övriga partier har vi nu valt den väg som under rådande förutsättningar är den bästa för Tingsryds kommun och för Centerpartiet. Vi har nått en överenskommelse om valteknisk samverkan tillsammans med S, KD och V. Denna överenskommelse innebär att Centerpartiet ger stöd till det nya minoritetsstyret (S+KD+V) i Tingsryds kommun så att dessa ges de parlamentariska förutsättningar som behövs för att kunna styra i minoritet. Detta samtidigt som vi i Centerpartiet stärker vår roll som kommunens största och ledande oppositionsparti med en stark vågmästarroll där Centerpartiet fortsatt är helt fria att bedriva centerpartistisk sakpolitik, politik som vi menar är det långsiktigt bästa för Tingsryds kommun.

Självklart skulle det varit enkelt för oss i Centerpartiet att enbart se till vad vi personligen skulle kunna uppnå för positioner i detta genom att söka stöd hos de övriga oppositionspartierna för att därigenom ta ledande roll i ett minoritetsstyre där Centerpartiet skulle kunna inta posten som kommunstyrelsen ordförande plus ett antal ordförandeposter i de olika nämnderna och styrelserna i Tingsryds kommun. För Centerpartiet står dock andra värden högre än just personliga poster. För oss står alltid de sakpolitiska värdena främst och då gäller det att ta den väg där vi bäst kan förverkliga vår centerpartistiska politik. Av liknande anledning väljer vi att inte aktivt ingå i det nya styret med S, KD och V. Vår bedömning är helt enkelt att det är genom den förstärkta oppositionsrollen som vi når de bästa förutsättningarna för att få genomslag för centerpartistisk sakpolitik. Det är med stor tillförsikt vi nu ser att vi genom vår förstärkta roll som det största oppositionspartiet ska kunna upprätthålla ett gott samtalsklimat gentemot det nya minoritetsstyret och övriga partier för att därigenom kunna nå pragmatiska lösningar som är bra för Tingsryds kommuns framtid.