Donald Trump

 
Donald Trumps mentala hälsa blir allt mer ifrågasatt. Inte minst väcker hans senaste intervjutillfällen frågetecken i denna riktning. I ett försök att matcha Joe Biden genomförde nyligen Trump ett kognitivt test som syftar till att bedöma om personen i fråga har Alzheimers eller ej. Detta test verkar förvisso Trump har klarat, men att en sittande president upprepat skryter om detta och försöker få det till att handla om svåra frågor (det handlar t.ex. om att kunna peka ut ett lejon på bild och att ange vilken stad man befinner sig i
samt att minnas fem saker i rätt ordning) blir rent löjeväckande.

Uppenbarligen tror Trump att han har presterat något som ingen annan kan göra genom att ha klarat detta ”svåra” test, det om något visar att mannen inte har den rätta mentala förmågan. Inte blev det bättre av intervjun med journalisten Jonathan Swan. I denna intervju försökte Trump hävda att USA har lägre dödstal till följd av Corona ”än världen”. Han visade till och med upp A4-ark med 4 färgglada staplar som bevis på detta, grafik som tycktes vara gjord för en redovisning av lågstadieelever.

Att grafiken som visade antal dödsfall i förhållande till antalet genomförda tester inte är relevant var inget som Trump kunde begripa, inte ens tyckte han att USAs antal döda på 160 000 människor är värre än Syd-Koreas 300 döda. Tvärtom menade han att den katastrof som nu händer i USA med alltmer stigande dödstal (över 1300 per dygn) är en bra utveckling. Hur länge ska USA stå ut med en sådan bedrövlig president?