Lögnens kraft

 
Jag har valt att på de sociala medierna följa även de som står långt från min egna livsåskådning då jag menar att det är viktigt att även höra deras argument. Men, det finns helt klart en nackdel med detta då man alltsom ofta blir ordentligt upprörd med tanke på hur oärligt vissa argumenterar.

Tidigare fanns det en heder i att tala sanning. Detta verkar vara som bortblåst i vissa läger och då framförallt inom det konservativa och nationalistiska lägren. Det är tydligt att man i dessa läger har uppmärksammat Donald Trumps framgång genom att ständigt ljuga och aldrig förneka sig själv utifrån att aldrig acceptera någon tendens till fakta. Detta är dock en strategi som Sverigedemokraterna nyttjat sedan långt tidigare. Sverigedemokraterna har allt sedan de bildades 1988, som ett öppet nazistisk parti, ständigt framfört rena lögner för att smutskasta Sverige. Sedan ett antal år har denna taktik även applicerats hos både Kristdemokraterna och Moderaterna.

Den som tittade på TV4 i morse kunde också ta del av deras retorikexpert som tydligt påpekade att det viktigaste rent retoriskt inte är att prata sanning utan att låta som det man säger vore sant. Detta är en utveckling som jag beklagar och där jag faktiskt blir högst bekymrad vart det kommer att ta oss som nation om denna utveckling får fortsätta.