Demokrati

 
Att Sverige har problem med gängkriminalitet är inget att sticka under stol med. Vi ska definitivt inte underskatta detta problem trots att korrekt statistik de facto visar att det dödliga våldet i Sverige idag är mindre än det varit historiskt. Gängkriminaliteten och alla de skjutningar som denna kriminalitet orsakar skapar oro och otrygghet i samhället, en otrygghet som idag är betydligt större än när de statistiska siffrorna var betydligt högre än idag. Känslan av otrygghet är förstås subjektiv och baseras inte på någon statistik utan är högst personlig. Just därför måste detta tas på extra allvar. Som medborgare i Sverige är det en grundläggande rättighet att känna sig trygg. Därför måste vi definitivt få bukt på dagens gängkriminalitet.

De senaste skjutningar i Sverige har varit osedvanligt hänsynslösa och framkallat en total mobilisering hos samtliga riksdagspartier att komma till aktion. Centerpartiet var först med att kräva gemensam aktion tätt följd av Moderaterna som också krävde handling. Socialdemokraterna nappade på detta och bjöd direkt in till samtal där alla partier förutom Sverigedemokraterna skulle bjudas in. Anledningen att Sverigedemokraterna skulle lämnas ute var just att deras grundideologi inte innebär några lösningar på problemet utan snarast undergräver ytterligare motsättningar som främjar den kriminella världen.

Personligen så håller jag egentligen helt med Socialdemokraterna i detta, Sverigedemokraterna tillför inget positivt, de har inte heller något att tillföra som kan komma närmare en lösning på problematiken med gängkriminalitet i Sverige. Med tanke på deras antidemokratiska hållning är det således helt rätt att inte ta med dem till dessa samtal. Dock är konsekvensen av att inte ta med Sverigedemokraterna i dessa diskussioner att Sverigedemokraterna kan fortsätta att spela på sin ’offerroll’ och hävda att de övriga partierna ’mobbar’ dem genom att inte ge deras hat mot Sverige en röst i dessa samtal som just är tänkt att komma till åtgärder mot hatet i samhället.

Då jag själv bor på en landsbygdsort där Sverigedemokraterna är oerhört starka och där de lyckats få totalt gehör för sin svartmålning av samhället ser jag med oro på hur Sverigedemokraterna lyckas växa i folkligt stöd. Sverigedemokraternas styrka består av mörka krafter som sprids i en ökad takt runt om i Sverige. De som blivit övertygade om deras propaganda är dessvärre inte mottagliga för korrekt fakta, de går helt på vad Jimmie Åkesson proklamerar och tror blint på dennes lögner. Att utesluta Sverigedemokraterna ger dessa människor ’vatten på sin kvarn’ och kommer således att stärka dem ytterligare i sitt hat mot verkligheten.

Med tanke på Sverigedemokraternas enorma inflytande som Sveriges tredje största parti, finns idag inga större fiender mot Sverige än de som stödjer Sverigedemokraterna. Jag inser självfallet att det är oerhört utmanade att hävda detta då majoriteten av Sverigedemokraternas röster i landet består av röster från människor som definitivt har en vällovlig inställning till att vilja Sverige väl. Dessvärre har vi övriga varit alltför dåliga på att stödja dessa människor i sin uppfattning om Sverige. Vi har därigenom banat väg för Sverigedemokraternas propaganda och inte förhindrat att dessa människor funnit Sverigedemokraternas lögner som sin egna sanningar.

Dessa människor må ha en övertygelse som de tror är bra för Sverige, men denna övertygelse bygger på en lögn. Det handlar om lögnen om Sverige och om Sverigedemokraternas propaganda för att på sikt avveckla den svenska demokratin.

Det är ett obestridbart faktum att Sverigedemokraterna bildades av nazistiska krafter ur den svenska vit maktrörelsen 1988, Idag tar Sverigedemokraterna på pappret förvisso tydligt avstånd från nazismen, men deras partiprogram är i stora drag detsamma som när Sverigedemokraterna var ett öppet nazistiskt parti. Deras retorik och hat mot invandrarna är idag minst lika stort som det var när Sverigedemokraterna bildades 1988. Den stora skillnaden är att idag är Sverigedemokraternas åsikter normaliserade och en naturlig del av det politiska Sverige.

Vi som fortfarande tror på mänskligheten jagas idag i de sociala medierna genom hatkampanjer och frågan är hur länge det dröjer innan våra röster blir olagliga vilket definitivt tillhör agendan för dagens företrädare hos Sverigedemokraterna. Demokrati innebär nämligen att folket har inflytande. När folkets majoritetsröst innebär avskaffande av demokratin kommer också demokratin att upphöra och folkets inflytande blir därmed eliminerad. Det är på denna väg vi är just nu i Sverige. En väg vi måste se till att vända bort från. Vi måste gemensamt sätta stopp för denna nedmontering av den svenska demokratin. Misslyckas vi med detta finns inte längre det samhälle som vi idag känner som vårt kvar. Sverige kommer att upphöra att vara ett land där makten utgår från folket.

Detta är en utveckling som jag definitivt inte vill se och därför kommer jag inte låta min röst tystas i första taget!