Ebba Bush Thor

Ingen kan väl ha undgått det enormt hätska tonläget som Kristdemokraterna har antagit den senaste tiden. De bemöter numera all form av kritik genom att gå till extrema personangrepp. Genom aggressiva lögner försöker de smutskasta allt och alla som inte håller tyst i deras riktning.

Kristdemokraterna har helt tappat kompassen under Ebba Bush Thors ledning och har blivit ett extremt parti på alla sätt och vis. Med Livets ord som ledstjärna och med lögnen som slagverk kopierar de Donald Trumps progandarörelse för att med lögnens hjälp få med sig de som inte orkar sätta sig in i hur verkligheten ser ut.

De som vågar kritisera deras lögner, eller som citerar vad de verkligen säger hudflängs. Kristdemokraterna har blivit ett ytterst populistiskt parti där de själva vill välja sin sanning och välja vilka som ska tillhöra folket. Det är nämligen detta som är populismens kärna, de utger sig för att vara folket röst. De som inte håller med tillhör inte i deras ögon folket. Med Sara Skyttedals ord, de är Quislingar, d.v.s. de som inte håller på Kristdemokraterna är landsförrädare. Ebba Bush Thor har varken tagit avstånd från Sara Skyttedal tveksamma demokratiska kompass eller från Lars Adaktusson stöd till homofober och hatpredikanter.

Kristdemokraterna har tagit en högst beklaglig väg och jag ser inga möjligheter att Alliansen kan återuppstå så länge Kristdemokraterna leds av Ebba Bush Thor och har partitoppar som driver hatpropaganda såsom Sara Skyttedal och Lars Adaktusson.

Att Alliansen sprack beror helt och hållet på Ebba Bush Thors hållning. Hennes närmande till Sverigedemokraterna som egentligen påbörjades redan under hennes första Almedalstal där hon förordade interneringsläger för nyanlända, där de nyanlända skulle fängslas och hållas borta från Sverige. Detta borde egentligen varit tillräckligt för att vi i Centerpartiet inte skulle ställt upp som en gemensam Allians med Kristdemokraterna i senaste valet. Ebba Bush Thor bedrev också en valrörelse under 2018 där hon återkommande angrep just Centerpartiet varför jag personligen är ytterst kritisk till att vi i Centerpartiet inte bröt banden redan då, utan väntade tills att Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna försökte bilda en egen konservativ regering med aktivt stöd av Sverigedemokraterna.

Tittar man på partiforskning som t.ex. Magnus Hagevik bedriver på Linneuniversitet så har han tydliggjort partiernas ideologiska position utifrån den traditionella höger-vänsterskalan samt den mer moderna Gal-Tan skalan. Sett från valåren 2010 till 2018 är det en högst tydlig bild som ges. De stora rörelserna på höger-vänster skalan står just Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för, då dessa har tagit stora steg åt höger. På Gal-Tan skalan är det återigen Kristdemokraterna som, här tillsammans med Moderaterna, gjort den största positionsförflyttningen. Kristdemokraterna och Moderaterna har på Gal-Tan skalan starkt närmat sig Sverigedemokraternas position och intagit en position som egentligen inte är förenlig med Alliansens värderingar.

Vad gäller Centerpartiet, liksom även Liberalerna, så står vi säkert och klart kvar vid samma position på höger-vänster skalan liksom på Gal-Tan skalen. D.v.s. Centerpartiet och Liberalerna står fast vid sina ideologiska värderingar. Det var också ur dessa ideologiska värderingar som Alliansen kunde bildades. Således är det inte speciellt konstigt att Alliansen sprack när två partier, Kristdemokraterna och Moderaterna, övergav den ideologi som var Alliansens grund.

Att Kristdemokraterna ur demokratisk hänseende är ett förlorat parti under Ebba Bush Thors ledning står klart. Huruvida Moderaterna ska gå samma väg är ännu inte helt säkert. Moderaterna har till synes en bättre interndemokrati än vad Kristdemokraterna har och har inte samma påverkan från en sekt såsom Kristdemokraterna har genom sina kopplingar till Livets ord. Moderaterna är dock, kanske mer än något annat parti, känslig för att opinionssiffror sviktar. Ulf Kristersson har också uppvisat ett svagt ledarskap varför det i dagsläget är oerhört svårt att se vilken väg Moderaterna kommer att välja. Förhoppningsvis hittar de tillbaka till sin liberala del av sin ursprungliga liberalkonservativa hållning.

Dock kan vi konstatera att Ebba Busch Thors framtoning, som en kvinnlig svensk Trumpkopia, går hem hos det svenska konservativa (främlingsfientliga) folkhemmet. Jag har sagt det innan, men det tål att sägas igen. Den dagen Jimmie Åkesson väljer att avgå som partiordförande lär Ebba Bush Thor bli partiledare för ett sammanslaget Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.