Klimathot

Hypen med Greta Thunberg avtar inte. Tvärtom hennes genomslag ökar allt mer. Hon hyllas över hela världen för sitt genuina engagemang för att rädda vårt klimat. Världen lyssnar till Greta Thunberg. Hon bjuds in att tala inför hela västvärldens politikerelit (utom Sveriges), hon talar på en mängd av alla dessa arrangemang och aktiviteter som anordnas för att uppmärksamma behovet av åtgärder för en bättre miljöpolitik i världen. Därigenom har hon blivit en av Sveriges mest betydelsefulla personer globalt sett.

Det är förmodligen betydligt fler i världen som vet vem Greta Thunberg är än som vet vem som är statsminister i Sverige. Vi i Sverige borde vara enormt stolta över det engagemang som Greta Thunberg uppvisar och det internationella genomslag som hon har uppnått.

Många i Sverige är också stolta över Greta Thunberg och hyllar hennes engagemang, men det finns också många som bedriver en hatkampanjer mot henne. Framförallt är det gänget klimatförnekare som tycker att det är okej att bedriva hatkampanjer för att förminska personen Greta Thunberg. Det är krafter inom SD och inom den övriga extremhögern såsom KD men även personer högt upp inom den moderata partistrukturen som bedriver kampanjer mot Greta Thunberg.

Detta är en högst skamlig positionering. Även om man som alla dessa tre partier (mot bättre vetande), SD, KD och M anser att det inte finns något klimatproblem så framstår deras retorik i att angripa personen Greta Thunberg som högst skamliga. Det är egentligen också högst obegripligt att de uppvisar detta hat mot att en svensk person (om än en ännu icke myndig person) når ett internationellt genomslag som ingen svensk tidigare egentligen kan mäta sig med. Deras argument saknar total saklighet. Däremot visar deras reaktion på att de känner sig hotade av denna debatt.

Varken KD, M eller SD har några konkreta förslag för att bemöta klimathoten. Därav är taktiken att misstänkliggöra klimatförespråkare såsom Greta Thunberg och bedriva aggressiv hatpropaganda. Dock är det tydligt att KD och M har blivit oerhört ängsliga att deras avsaknad av klimatpolitik kommer att ge dem mindre röster i EU-valet. Deras ”geniala” motdrag är att föra fram kärnkraft som lösning (obs, ironi). Detta borde egentligen vara nådestöten för dessa partier. Kärnkraft är definitivt ingen lösning, det är extremt dyr, tar extremt lång tid att få på plats, är extremt farligt för mänskligheten då slutförvaringen ännu inte är löst. Ändå framför detta högerkonservativa block, KD, M och SD kärnkraft som deras miljöpolitik. Samtliga av dessa tre vägra dock att svara på vem som ska betala merkostnaden som en investering i kärnkraft kommer att innebära. Vår industri kommer definitivt inte ha möjlighet att existera under tyngden av ett elpris som ska täcka de enorma kostnader som ny kärnkraft genererar.

KD, M och Sd:s linje att vilja satsa på extremt dyr kärnkraft är rent ut vansinnigt med tanke på att det finns förnybara energi att tillgå. Det förnybara byggs ut med en enorm hastighet och kommer inte att ha några som helst problem att ersätta samtliga kärnkraftverk i Sverige. Energiproblemet ligger i att kraftöverföringen mellan olika landsdelar är bristfällig, vilket inte har det minsta att göra gällande kärnkraft eller ej. Vi behöver bygga ut nätöverföringen och tillfullo sats på det förnybara. Att detta klär av KD, M och SD och visar att de i