Stopp

Rasismen inom Sverigedemokraterna i Tingsryd är så brutal att de själva inte ens noterar hur deras politik slår mot de svaga i samhället.

När företrädare från Sverigedemokraterna går upp i talarstolen i Tingsryds kommunfullmäktige och talar sig varm för att ”hjälpa” nyanlända att flytta tillbaka till de krigshärdar de flytt från blir aningslösheten total.

Sverigedemokraterna framför detta i Tingsryds kommuns fullmäktige utan att ha ett endaste exempel på en person, boende i Tingsryds kommun, som önskar att flytta tillbaka till den situation som de just flytt från.

Dubbelmoralen är fullständigt total från Sverigedemokraterna när de hänvisar till FN:s mänskliga rättigheter för att legitimera deras stöd för att få bort invandrare från kommunen. På alla FN:s punkter är nämligen Sverigedemokraterna strikt på kollisionskurs mot FN:s mänskliga rättigheter. Följer man Sverigedemokraternas politik på riksnivå så inser var och en att Sverigedemokraterna egentligen vill att Sverige ska ställa sig utanför FN:s system då de helt enkelt är emot allt som innefattas inom FN:s mänskliga rättigheter.

Sverigedemokraterna i Tingsryd visar med tydlighet att de inte är några påhejare av de demokratiska värdena. De företräder ren och skär rasism. Frågan är hur länge Sverigedemokraternas partitopp accepterar denna rasism från Sverigedemokraterna i Tingsryd med tanke på den nolltolerans mot rasism som finns uttalad inom Sverigedemokraterna. Skulle nu mot förmodan ändå Sverigedemokraternas partitopp tolerera detta, kan de skrota denna nolltolerans och tillfullo erkänna att man inte ett dugg har utvecklats från de värderingar som de nazister hade som bildade Sverigedemokraterna för ganska exakt 30 år sedan.