Jag heter Mikael Andersson och bor i Ryd i Tingsryds kommun. Jag ställer upp som kandidat för Centerpartiet i valet den 9 september. Detta gör jag för att jag är övertygad om att vi har den bästa tiden framför oss. Men att det krävs att vi alla vågar se det positiva och dra åt samma håll – framåt!

Sverige är ett av världens bästa land att leva i och Tingsryds kommun är en härlig kommun som har alla möjligheter att utvecklas till att bli fantastisk. Vi ska ta vara på våra unika förutsättningar och utveckla det som tar oss framåt.

Vi ska satsa på våra unga och ta hand om våra äldre liksom prioritera företagande och jobb. I Tingsryds kommun ska man känna sig trygg och kunna utvecklas efter sina egna drömmar. Vi behöver ett samhälle som är attraktivt för oss som redan bor här men som även lockar till inflyttning. Vi ska på allvar leva upp till devisen Tingsryd – där livet är härligt!

Jag vill satsa extra på skolan. Vi ska öka antalet personal, vi ska ha trygg och attraktiv arbetsmiljö för både elever och personal och se till att Tingsryds skolor tillhör den bästa tredjedelen i Sverige. I Tingsryds kommun ska samma skolskjutsregler gälla oavsett huvudman.

Den 9 september söker jag ert stöd så att jag kan fortsätta jobba för en positiv utveckling av Tingsryds kommun.

Så se nu till att rösta på Centerpartiet den 9 september och glöm inte – Vi har den bästa tiden framför oss.

Framåt!