Svenska flaggan

Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti med rötter i nynazismen. Det är ett parti som Centerpartiet inte kommer att förhandla eller samarbeta med. En av valets viktigaste frågor är vägvalet mellan främlingsfientlig populism, och medmänsklighet och liberalism. Det gör mig oerhört beklämd att så många verkar vara beredda att ge sin röst på ett rasistiskt parti. Med tanke på att detta parti, Sverigedemokraterna, gjort sig känt för att strunta i de lokala väljarna genom att inte närvara eller ens lägga egna förslag i kommunernas högsta organ är det högst märkligt att människor ändå känner att det är en bra idé att rösta på ett parti som står för rasism och som struntar i att bedriva någon lokal politik.

Sverigedemokraternas taktik är att svartmåla Sverige, att svartmåla det samhälle som vi lever i. Det blir en negativ bild av samhället, men deras bild är ingen sann bild. Sanningen är nämligen den motsatta, Sverige går fantastiskt bra, alla siffror pekar uppåt! Så är det även när vi bryter ned siffrorna till kommunnivå. Om vi tar min kommun, Tingsryds kommun, så har vi en oerhört stark ekonomisk utveckling.

Jag har varit med inom den politiska ”hetluften” kommunalt nu i 10 år. Backar vi till hur det var inför valet 2014, så hade vi då en helt annan syn på framtiden än vad vi ser idag. Inför valet 2014 såg vi hoten för en minskad kommun, att befolkningsminskningen skulle urholka vår välfärd och att vi skulle vara tvungna att besluta om nedskärningar i den kommunala verksamheten. Nu fyra år senare ser vi tvärtom behov att utöka den kommunal verksamheten, vi behöver investera i fler bostäder då fler vill flytta till vår kommun, vi behöver investera i fler platser i förskolan, fler utbildningsplatser. Kort och gott vi behöver investera för en växande framtid.

Det är en totalt skild verklighet som speglar 2018-års val än vad som speglade 2014. Om 2014 års val var präglat av stagnation så är 2018 präglat av utveckling.

Vari ligger denna totala omvälvning av framtidsinsikt?

Vi har fått ett enormt tillskott till vår tillväxt under dessa fyra år. Detta tillskott utgörs bl.a. av de nyanlända som kommit till vår kommun. De har genererat arbetstillfällen, de har genererat statsbidrag som vi kunnat investera i den kommunala välfärden, de har generat efterfrågan på bostäder osv. Tack vare alla nyanlända har vi på fyra år kunnat vända Tingsryds kommun från att vara en ”nedläggningskommun” till att bli en utvecklingskommun. Vi må ha olika uppfattningar huruvida den mångfald som de nyanlända bidrar till för vår kommun är bra eller ej, men att de nyanlända trots allt är bra för vår kommunekonomi är tydligt.