Framtiden

Självklart inser även jag att man kan vara emot mångfald. Är man detta så är det också givetvis förståeligt att man ser de nyanlända som kommit till Sverige som ett hot. Men intar vi en annan hållning får vi en mer positiv syn på samhället. Genom att istället se att dessa individer bidrar till det svenska samhället innebär att de inte utgör ett hot utan är en tillgång för Sverige.

Jag månne vara oerhört kritisk till vad den nuvarande rödgröna regeringen har presterat, men en sak ska de ha en eloge för, och detta är att de har sett till att ge statsbidrag till kommunerna som till fullo (och mer därtill) täcker de kostnader som de nyanlända på kort sikt har genererat för kommunerna. Detta har inneburit att ett stort antal kommuner i Sverige, som innan denna flyktingvåg inriktade sig på nedskärningar i den kommunala servicen, nu kan sikta mot expansion och utveckling. Tack vare att regeringen tar den initiala kostnaden kan kommunerna bygga upp en ny framtid, inte bara för de nyanlända utan även för alla sina kommuninnevånare. Vi har fått en framtidstro som gör att småkommunerna just nu blomstrar.

Visst jag har respekt för er som menar att denna utveckling sker till följd av ökad mångfald. Men vad hade alternativen varit? Att lägga ned samhällsservicen i landsbygdskommunerna? För det är just detta som hade varit utfallet till de lösningar som föreslås från de som är motståndarna till att välkomna de som söker sig till vår kommun.

Att säga nej till de nyanländas tillvaro i vårt samhälle är det samma som att bejaka avveckling av vårt samhälle. Vem vill bo i ett samhälle som har upphört att leverera samhällsservice lokalt?

Jag tror på jämlikhet och medmänsklighet, jag tror på att vi ska bejaka allt som kan utveckla vårt samhälle. Jag vägrar att medverka till neddragningar bara för att vissa vill minska mångfalden i vårt samhälle. Vi är alla människor och ska respekteras utifrån detta. Vi ska vara stolta över att det finns de som vill bosätta sig som var grannar och detta oavsett vilka dessa nya grannar är!