EUval2019

Såhär när det endast återstår ett par enstaka timmar till att vallokalerna stänger så kan jag sammanfatta valrörelsen med följande ord – kort, intensiv och full av offerkoftor.

Största offerkoftan har Kristdemokraterna tagit på sig och då i synnerhet Sara Skyttedal. Hon har ständigt återfallit i att utbrista i att debatten är ovärdig när hennes motdebattörer har ifrågasatt korrektheten i hennes uppgifter, eller har upprepat korrekta citat från Sara Skyttedal för få henne att utveckla vad hon egentligen menar. Likaså har Kristdemokraterna förfasat sig mot att få frågor varför deras europaparlamentariker Lars Adaktusson konsekvent har röstat såsom en strikt abortmotståndare gör, samtidigt som deras partiledare Ebba Busch Thor med tydlighet förordar att det i Sverige ska råda samvetsfrihet för barnmorskor så att de ska ha laglig rätt att arbetsvägran i arbetsuppgifter som gäller abort. De enda klargörande som Sara Skyttedal har mäktat med gällande dessa frågor är att upprört hävda att det är en ovärdig debatt, samtidigt som hon angriper sina politiska motståndare med felaktiga uppgifter och lögner. Likaså fullföljer Ebba Busch Thor sin Trump-efterlikning genom att gå till frontalangrepp mot fri media och vill uppenbarligen begränsa dennes möjlighet till objektiv rapportering.

Nästan lika stor offerkofta har Sverigedemokraterna och Peter Lundgren tagit på sig. Peter Lundgren avslöjades sent i valrörelsen som en kvinnoförövare. I en bandinspelning som Expressen kommit över hördes det hur Peter Lundgrens brottsoffer upprört beskrev hur Peter Lundgren hade genomfört dessa övergrepp mot henne. Peter Lundgren bekräfta också att detta var sant i en intervju med Expressen. För alla andra partier hade detta inneburit att en partimedlem som uppfört sig på detta kriminella sätt att tvingats att avgå. Men Sverigedemokraterna valde istället att kicka budbäraren och gå till frontalangrepp mot henne för att detta kom i dagen. Det visades således att för Sverigedemokraterna som påtalar vikten av att lyfta svenska sedvanor, är det således sexövergrepp mot kvinnor på fyllan som är den mest svenska sedvanan som en svensk man kan ägna sig åt. Den såg vi inte riktigt på förhand komma. Därmed faller ju deras propaganda mot alla ensamkommande som de svartmålat som sexförövare. Det kan ju i sådant fall tolkas att dessa enbart har försökt att assimilera sig för att passa in i den Sverigedemokratiska modellen.

Det märkligaste utspelet under valrörelsen måste man dock ändå säga att Moderaterna står för genom att mot allt bättre vetande och expertis förespråka kärnkraft som en huvudfråga för Europaparlamentet. För det första är nämligen kärnkraften inget som beslutas om i Europaparlamentet, för det andra är kärnkraften totalt utdömd som en framtida källa för vår energiförsörjning. Det är tydligt att Greta Thunbergs avtryck har präglat Moderaternas valrörelse i detta då de insett att klimatet är en viktig fråga för alla. När Moderaterna inte har någon egen effektiv politik för klimatet har de istället dragit kärnkraftskortet.

Media spelar stor roll i bevakningen kring en valrörelse och så även för denna valrörelse. Jag är dock kritisk till medias hantering. Det har förvisso varit en stor mängd utfrågningar de senaste veckorna med en god frekvens i bevakningen. Det som saknas är dock en kunskap om vad som utgör EU:s kompetens och att de inte ifrågasätter när kandidaterna framför direkta felaktigheter. Ett exempel på detta är SVT:s Mats Knutsson som inte hade kunskap att kunna säga att SD:s Peter Lundgren ljög när han påstod att klimatet inte blivit varmare. Likaså att media inte ifrågasätter varför partier såsom t.ex. Moderaterna envisas med att lyfta frågor som EU inte kan besluta om. Bättre kvalitet i medias bevakning är således att önska.

Jag är förvisso färgad som den Centerpartist jag är. Men jag är djup imponerad av Fredrick Federleys valrörelse. Hur orkar karln? Han har varit överallt, och uppträtt med en enorm klokhet i varje framträdande. Men så har ju Fredrick Federley också under de senaste fem åren i Europaparlamentet också uppvisat en enorm arbetskapacitet med att bl.a. leverera över 3000 ändringsförslag i parlamentet. Mitt kryss i valet tillföll således självklar Fredrick Federley.

Sammantaget har det ändå varit en bra valrörelse. Jag är övertygad om att bevakningen och kandidaternas valrörelse har varit mer framträdande än någonsin. Att vissa vill hävda att det är negativ kampanjande att ifrågasätta vad andra partiföreträdare säger eller hur de faktiskt röstar får stå för dem. Vi som vill ha en ärlig debatt ser det på ett annat sätt, att dessa partiers offerkofta är osedvanligt oklädsam. Den stora frågan blir istället med riktning mot dessa partier, varför svarar ni inte på frågorna och klargör ev. missförstånd? Varför kan ni inte erkänna att det har blivit fel istället för att klä på er denna missunnsamma offerkofta?

Det är med spänning jag kommer invänta valresultatet. Min förhoppning är att det svenska folket faktiskt har lyssnat till vad som sagt i denna valrörelse och med ett källkritiskt tagit till sig dessa budskap. Har väljarna detta så kommer de frihetliga partierna att gå stärkta ur detta