pride

Debatten om IS-barnen (jag gillar inte denna benämning då den är högst stigmatiserande, men det är den som används av de flesta källor till information) är högst problematisk samtidigt som den tydliggör den skillnad som existerar mellan olika partiers människosyn. Från det nybildade högerkonservativa blocket bestående av KD, M och SD är tongångarna strikt negativa. Man får det närmaste insikt om att de anser att dessa barn inte har rätt till de mänskliga internationella rättigheter som har präglar vårt västerländska samhälle. Ser man till enskilda politiska röster från detta högerkonservativa block så framkommer en bild av att dessa IS-barn inte har ett existensberättigande. Sverige ska överhuvudtaget inte agera för att rädda dessa barn från misär om dessa högerkonservativa får bestämma.

Som väl är har dock ännu inte detta högerkonservativa block vunnit. Vi kan t.ex. fortfarande avfärda Kristdemokraternas partiföreträdares ambition att begränsa kvinnors och homosexuellas rättigheter. Vi kan fortfarande avfärda dessa högerkonservativas hat mot invandrare och asylsökande med att de blir nedröstade i Sveriges riksdag i deras ambition att göra Sverige till ett mer homogent samhälle.

Det som dock är oroväckande i sammanhanget är att vi med all tydlighet fått ett systemskifte i hur media rapporterar om olika politiska partiföreträdares gärningar. Vi har sedan länge sett att Sverigedemokraterna haft ett frikort till att proklamera sin politik i Sveriges statsmedia. Nu verkar dessutom KD uppnått samma roll. Detta tydliggjordes inte minst i förra veckans sändning av Agenda med Lars Adaktusson där han fick fritt spelrum att göra sin röst hörd utan att SVT:s redaktion överhuvudtaget inte ställde en endaste fråga varför han deltagit på hatmöte i Colombia och tagit aktiv ställning mot sexualundervisning, aborträttigheter och hbtq-rättigheter. Detta om något är ett sådan brutal journalistisk misstag att det måste ha föregåtts av en intern order inom SVT. Vid Agendas sändning i söndag var den största nyheten avslöjandet att Lars Adaktusson för andra året rad deltagit på detta hatmöte och proklamerar sin och KD:s vilja att begränsa kvinnors och HBBTQ-personers rättigheter. SVT valde att frångå sitt uppdrag till förmån för att stötta Lars Adaktusson och KD och ställde inga som helst frågor om denna extremism från KD. Detta om något är anmärkningsvärt.

Lars Adaktusson har sedan länge bedrivit en aktiv politik för att begränsa människors rättigheter. Att SVT väljer att inte ställa honom och KD till svars för denna extremistiska hållning är inte förenligt med SVT uppdrag. Om SVT tidigare kunde anklagas för att ha en vänsterprägel i sin rapportering har denna definitivt brutits. Idag kan vi konstatera att partier som SD och KD har frikort i SVT:s rapportering och slipper att svara på frågor gällande deras extremistiska kopplingar. Detta är definitivt ett demokratiskt problem som framförallt den svenska Riksdagen bör agera i!