Greta Thunberg

Greta Thunberg är en person imponerar starkt. Hon brinner för sin sak och verkar ha en oerhörd integritet. Hennes genomslag är enorm. Jag kan överhuvudtaget inte dra mig till minnas en endast svensk som tidigare lyckats få ett sådant internationellt genomslag på en så kort tid som Greta Thunberg har lyckats med.

Greta Thunberg lyfter Sveriges anseende något enormt och ger Sverige stor positiv internationell vinning i aktning. Greta borde hyllas som den hjälte hon är. Många gör också detta, men många gör dessvärre det motsatta.

Det finns dessvärre uppenbarligen de som känner sig hotade av att ung 16-åring kan nå framgång i att vara sig själv, i att framföra sin hjärtas övertygelse. Hatet som präglar Twitter-flöden och Facebook-flöden från företrädesvis högermänniskor och övriga rysslandsinfluerade troll är bedrövlig. Framför allt Twitter har visat sig vara en avskrädesplats för all tänkbar hatpropaganda från dessa anonyma troll. Men hade hatet enbart sträckt sig till dessa anonyma förkastliga människor så hade man kanske kunnat avfärda det hela som del av den ryska trollfabriken. Men människor är ju inte ens längre anonyma i sitt hat. Hatet sprids numera helt öppet. Till synes helt vettiga människor spyr ut sin galla för att angripa det de inte gillar.

Nu senast var det Kristdemokraternas gunstling Sara Skyttedal som uttryckte sin ilska mot Greta Thunberg. Sara Skyttedal klankade ned på Greta Thunberg på grund av Gretas ålder och menade att hon inte var vuxen nog att framföra ståndpunkter om miljö. Med tanke på att Sara Skyttedal själv är en tämligen ung kvinna som varit en ”påläggskalv” hos Kristdemokraterna under ett antal val utan att leverera något som helst resultat i konkret form blir Saras angrepp mot Greta Thunberg tämligen märklig. Greta Thunberg har nämligen presterat mer för Sverige än vad Sara Skyttedal ens kan drömma om att hon själv kommer att kunna lyckas med. Sara Skyttedal lyckas på sin höjd med att korka upp champagneflaskor för att fira att Kristdemokraterna röstat ned Kristdemokraternas egna vilja.

Jag kan bara beklaga förfallet som Kristdemokraterna genomgår. Jag såg tidigare Kristdemokraterna som en stabil grund inom Alliansen, men Alliansen var ett liberalt projekt, och när Kristdemokraterna numera har blivit ett antiliberalt parti finns inte deras grund i Alliansen kvar. Sara Skyttedal exemplifierar populistpolitikern som med hög röst kritiserar och sågar av den gren som hon själv sitter på.

Att Kristdemokraterna väljer att ha Sara Skyttedal främst på sin lista till valet till Europaparlamentet säger egentligen allt om var detta parti är idag. Sara Skyttedal har mig veterligen överhuvudtaget inte visat på någon form av kunskap att prestera gällande politisk verksamhet. Hon har varit förstanamn på riksdagsvalslister i de två senaste valen utan att vinna förtroende till en riksdagsplats. Hennes angrepp mot Greta Thunberg visar med tydlighet varför hon inte har kapaciteten att nå en sådan plats.

Kristdemokraterna har förvisso förvandlats till ett högerextremt populistparti. Men någon hederlighet borde det ände finnas hos de forna kristdemokratiska väljarna.